search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Pilten 15 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2017 om positivt planbesked för Pilten 15 i Jönköping.

Ansökan avser ändrad användning av fastigheten Pilten 15, från nuvarande kontor till att detaljplanen även ska tillåta användningen bostad.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta