Vattenledningsområdet

Här finns information om friluftsområdet och parken i Vattenlednings­området i sydvästra delen av Jönköping. Här finns både friluftsområde med variationsrik skog och stigar, men också Vattenledningsparken med dess dammar och sprutande fontäner med fantastisk utsikt över Jönköping.

Från Jönköpings södra stadsdelar Gräshagen och Tokarp, kan du välja en brant stig mot väster. Då kommer du in i variationsrika skogar med gran, gamla ekar, kärr och porlade bäckar med källflöden. Här finns det gott om stigar som leder dig förbi alkärr och över skogsbäckar till gläntor och åkerlyckor.

I området finns flera grillplatser och bredvid Vattenledningsparken finns även en offentligt toalett. Parkeringsmöjligheter finns mitt emot parken, men också längre upp i området vid Odensberg.

Klättervägg

En kort promenad nedanför Vattenledningsparken ligger Klippan, en lättillgänglig vägg för utomshusklättring.

Klättring är en självklar del av svenskt friluftsliv och enligt allemansrätten får du klättra året runt. Men det finns vissa moment i klättringen, som kräver att du visar särskild hänsyn mot djur och natur. Under våren häckar fåglar på klippavsatser och i skrevor. I vissa fall kan bara en liten störning innebära att fågelungarna inte överlever. Det är därför både viktigt och din skyldighet att respektera eventuella restriktioner.

Klättring sker på eget ansvar. Jönköpings kommun tar inget ansvar för klättrarens säkerhet samt montering eller underhåll av säkerhetsutrustning på berget.

Senast granskad/publicerad: