Turism och friluftsliv på annans mark och vatten

Här finns tips och länkar för dig som använder du någon annans mark eller vatten för organiserat friluftsliv och naturturism.

Det kan vara svårt att veta vad du får och inte får göra på mark eller vatten som du inte äger själv. Är du aktör inom besöksnäringen, en förening eller själv markägare så är denna sida tänkt att hjälpa dig med en del frågor.

Vem äger marken/vattnet?

För att ta reda på vem som äger den aktuella marken kan du kontakta Lantmäteriet.

Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Ägare av mark: Staten

Hos Länsstyrelsen kan du få mer information om marken du vill använda ägs av staten.

Länsstyrelsens webbplats. Aktiviteter och ingrepp i naturen. Länk till annan webbplats.

Ägare av mark: Kommunen

Använda kommunal mark

Ägare av mark: Svenska kyrkan

I Jönköpings kommun berörs både Växjö stift (Biosfärområdet + resten av kommunen) och Skara stift (Bottnaryd).

Ägare av mark: Privat markägare

Hos Lantbrukarnas riksförbund kan du få mer information om marken du vill använda ägs av en privat markägare.

Lantbrukarnas riksförbund. Turism på annans mark. Länk till annan webbplats.

Hjälp för naturturismföretag

Naturturismföretagen Länk till annan webbplats.
Observera att du måste vara medlem för att få ta del av den hjälpen.

Hjälp för föreningar

Hjälp för privata markägare

Arrangera offentligt arrangemang

Läs mer om vad som gäller när du ska arrangera ett offentligt arrangemang:

Offentligt arrangemang - att tänka på

Detta gäller för motorfordon

Tänker du använda motorfordon så är det andra regler som gäller. Läs om Terrängkörslagen.

Naturvårdsverket, terrängkörning Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Workshop om vett och etikett på annans mark

Den 11 oktober 2018 sågs markägare, föreningsrepresentanter, naturturismföretag och tjänstemän på kommun och statliga myndigheter på Smålandsgården i Biosfärområdet Östra vätterbranterna för en workshop och dialog kring ”Hur vi gör i vår region gällande vett och etikett när det kommer till aktiviteter på annans mark eller vatten.”.

På den workshopen enades vi om att någon form av rådgivande webbsida vore önskvärt, det resulterade i den här sidan du är inne på just nu. Tack för din medverkan!

Syftet med vår workshop var;

  • att få upp ögon från båda sidor, det vill säga den som äger marken och den aktör som önskar göra något på annans mark/vatten, oavsett om det är kommun, privat, föreningsliv eller naturturismbolag.
  • Vi vill få fram rekommendation/ vägledning så att vi undviker osämja och fokuserar på win /win konceptet. Vad är bra för båda parter? Inte bara lutar oss på ”Allemansrätten”

Vi vill till exempel klargöra:

  • Vem är markägaren, var hittar vi den infon?
  • Vem på kommunen kan man kontakta?
  • Någon form av överenskommelse - ”så här vill vi arbeta”, ”detta kom vi överens om”, ”tänk på det här innan du hittar på saker på annans mark”… tips/rådgivning!
  • Regler, att tänka på vid aktivitet på annans mark
  • Ersättningsnivåer?
  • Fråga först!
  • Använd nedbrytningsbara material vid tipsrunda
  • Leta alltid efter win win win

Arrangörer för denna workshop var; Smålandsturism, Region Jönköpings län, Tillväxtverket, LRF, Länsstyrelsen, Destination Jönköping, Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Jönköpings kommun, moderator för dagen var Leif Öster från Naturturismföretagen. Parallellt förs samma diskussioner på nationell nivå.

Nya mötesforum för att ständigt ha den här dialogen igång kommer att presenteras under 2021.

Senast granskad/publicerad: