search
Sök
menu
Meny

Information till dig som förtroendevald

Till dig som förtroendevald politiker i Jönköpings kommun finns här praktisk information samlad som underlättar ditt arbete.

Klicka på rubrikerna nedan och läs mer om varje område via de angivna länkarna.

Aktuellt just nu: Deltagande på distans vid sammanträden

Nu kan du delta på distans vid sammanträden. Det ökar möjligheten för nämnder och kommunfullmäktige att vara beslutsföra under coronapandemin. Klicka på nedan länk för information om tillämpning av nämndssammanträde och fullmäktige med deltagare på distans, samt hur det går till.

Detta gäller vid kommunfullmäktige med deltagare på distans

Detta gäller vid nämndsammanträde med deltagare på distans

Arvodesblanketter

Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige.

Arvodesblanketter till förtroendevaldaöppnas i nytt fönster 

Ekonomi och budget

Jönköpings kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med åtta förvaltningar och en bolagskoncern med moderbolaget Rådhus AB och 16 dotterbolag samt 9 dotterdotterbolag. Av dotterbolagen är 14 helägda och 2 delägda.

Ekonomi och budget för Jönköpings kommunöppnas i nytt fönster 

Kallelser till kommunfullmäktige

Kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden skickas ut via e-post till de förtroendevaldas kommunadress. Kommunadressen tilldelas vid utlämnande av surfplatta. Beslutsunderlag till sammanträdena tillhandahålls via applikationen Netpublicator®Docs. Se mer info om applikationen under fliken IT-support.

Kommunens nämnder

En del nämnder måste finnas i alla kommuner. I övrigt beslutar kommunfullmäktige vilka nämnder som ska finnas. I Jönköpings kommun finns det 15 politiska nämnder.

Politiska nämnderöppnas i nytt fönster

Kommunens organisation

Jönköpings kommun är en politiskt styrd organisation. Kommun­fullmäktige, kommunstyrelse och 15 nämnder fattar de politiska besluten.

Kommunens organisationöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Jönköping har 81 ledamöter. Uppdraget är bl.a. att fastställa de politiska målen för kommunal verksamhet.

Om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Om kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster

Kommunpresentation

Här hittar du vår övergripande kommunpresentation – färdig för dig att börja använda. Du kan lätt anpassa den, ta bort och lägga till så att den passar ditt syfte. Du hittar instruktioner och tips i anteckningar, på sidan 2.

Presentationen uppdateras årligen, under mars månad, när ny statistik för föregående år finns tillgänglig. Uppdateringar kan även göras under året, om behov finns. Så se till att ladda ner senaste versionen när du ska hålla en presentation. Data och statistik är hämtad från stadskontorets utredningsenhet samt SCB. 

Nedan presentation på svenska är uppdaterad med statistik från 2020: 2021-03-22.
Nedan presentation på engelska är uppdaterad med statistik från 2020: 2021-03-23.

Kommunpresentation på svenska 2021 (powerpoint, 20.2 MB)

Kommunpresentation på engelska 2021 (powerpoint, 22.2 MB)

Film med vackra vyer av vår kommun på Youtubelänk till annan webbplats

Reglementen för kommunens verksamheter

Kommunernas verksamhet regleras av flera olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen.

Planer, styrdokument och reglementen för kommunens verksamheteröppnas i nytt fönster

Sociala medier och e-post - allmän handling

Du som administerar ett eget konto på sociala medier privat eller i egenskap av företrädare för ett parti behöver känna till att detta i vissa fall klassas som allmänna handlingar. Det kan vara inlägg som postas på din sida i sociala medier och inlägg som du själv skriver. Detsamma gäller ditt privata e-postkonto.

I nedan dokument har vi sammanfattat vad som är bra att tänka på och känna till gällande hantering av sociala medier och e-post som allmän handling.

Hantera sociala medier och e-post som allmän handling (pdf, 150 kB)

IT-support

Vid frågor gällande Netpublicator kontakta systemförvaltaren via netpublicator@jonkoping.se eller kontakta din nämndsekreterare.

Vid frågor gällande din surfplatta, konto eller trådlöst nät kontakta IT-supporten på telefonnummer 036-10 60 00 (helgfri måndag till fredag 08.00-16.00).