search
Sök
menu
Meny

Information till dig som förtroendevald

Till dig som förtroendevald politiker i Jönköpings kommun finns här praktisk information samlad som underlättar ditt arbete.

Klicka på rubrikerna nedan och läs mer om varje område via de angivna länkarna.

Arvodesblanketter

Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige.

Länk

Arvodesblanketter till förtroendevaldaöppnas i nytt fönster 

Ekonomi och budget

Jönköpings kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med åtta förvaltningar och en bolagskoncern med moderbolaget Rådhus AB och 16 dotterbolag samt 9 dotterdotterbolag. Av dotterbolagen är 14 helägda och 2 delägda.

Länk

Ekonomi och budget för Jönköpings kommunöppnas i nytt fönster 

Kallelser till kommunfullmäktige

Kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden skickas ut via e-post till de förtroendevaldas kommunadress. Kommunadressen tilldelas vid utlämnande av surfplatta. Beslutsunderlag till sammanträdena tillhandahålls via applikationen Netpublicator®Docs. Se mer info om applikationen under fliken IT-support.

Kommunens nämnder

En del nämnder måste finnas i alla kommuner. I övrigt beslutar kommunfullmäktige vilka nämnder som ska finnas. I Jönköpings kommun finns det 15 politiska nämnder.

Länk

Politiska nämnderöppnas i nytt fönster

Kommunens organisation

Jönköpings kommun är en politiskt styrd organisation. Kommun­fullmäktige, kommunstyrelse och 15 nämnder fattar de politiska besluten.

Länk

Kommunens organisationöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Jönköping har 81 ledamöter. Uppdraget är bl.a. att fastställa de politiska målen för kommunal verksamhet.

Länk

Om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Länk

Om kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster

Reglementen för kommunens verksamheter

Kommunernas verksamhet regleras av flera olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen.

Länk

Planer, styrdokument och reglementen för kommunens verksamheteröppnas i nytt fönster

IT-support

Vid frågor gällande applikationen Netpublicator®Docs (används för distribution av beslutsunderlag till sammanträden) eller utlämnande av surfplattor kontakta Kim Krogell på IT-avdelningen:
Kim.Krogell@jonkoping.se eller 036-10 26 24

IT-tjänst tar emot felanmälan gällande konton och trådlöst nät helgfri måndag-fredag kl. 08.00-17.00, tfn 036-10 60 00