Ansök om ekonomiskt stöd, försörjningsstöd

Här finns information om vad du behöver tänka på innan du ansöker om ekonomiskt stöd. Du hittar även information om hur du ansöker.

Så här ansöker du

För att söka ekonomiskt bidrag kontaktar du handläggare inom socialtjänsten under telefontid 8.30–9.30. Du ringer via Kontaktcenter:

Telefon Kontaktcenter: 036-10 50 00

Ibland har vi lång väntetid så vi rekommenderar att du bokar in en tid för besök hos oss så snart som möjligt.

Ansök digitalt

För att söka bistånd i vår e-tjänst (digitalt) behöver du först kontakta din handläggare. Har du ingen handläggare eller om du är osäker på vem som är din handläggare kan du ringa 036-10 50 00 för att bli kopplad till rätt kontor.

Ansök digitalt om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Att tänka på innan du ansöker

Du kan skicka in dina handlingar innan besöket eller att ta med dem till besökstillfället. Har du inte med alla uppgifter kan beslutet bli försenat. Du måste lämna uppgifter om alla familjemedlemmar som söker bistånd.

Vid ditt besök ska du lämna skriftliga uppgifter om:

Inkomster, till exempel:

 • Lönebesked
 • Utbetalningsbesked för andra ersättningar, t.ex. från Försäkringskassan, CSN eller A-kassa.
 • Underlag för andra insättningar på ditt bankkonto.

Tillgångar, till exempel:

 • Kontoutdrag för de senaste två månaderna för alla dina konton och en förteckning över alla dina konton i respektive bank.
 • Uppgifter om innehav och försäljning av fonder, värdepapper och aktier.
 • Uppgifter om fordon, fastighet eller företag som du äger eller är delägare i.
 • Deklaration/slutskattsedel alternativt blanketten "Samtliga kontrolluppgifter" som kan hämtas på Skatteverket.

Kostnader, uppgifter som styrker dina kostnader till exempel:

 • Hyreskontrakt och hyresavi. Om du är du inneboende eller hyr i andra hand måste du lämna inneboendeavtal eller andrahandskontrakt. Har du egen villa/bostadsrätt så måste du visa uppgifter om dina kostnader för det boendet.
 • Kvitton/räkningar för övriga utgifter som du söker bistånd till.

Sysselsättning, till exempel:

 • Anställd - Anställningsavtal eller arbetsgivarintyg.
 • Arbetslös - Handlingsplan och intyg att du är inskriven vid Arbetsförmedlingen.
 • Sjukskriven - Läkarintyg
 • Studerande - Studieintyg och beslut från CSN.
 • Godkänd ID-handling

Ta med godkänd ID-handling

Vid besöket måste du/ni legitimera er med godkänd ID-handling, ID-kort eller körkort. Om du/ni saknar svenskt medborgarskap, ta med pass/uppehållstillstånd.

Utredning, när du ansöker om ekonomiskt bistånd

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd. Vi bedömer ansökan utifrån din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som vi kan ställa på dig.

Du behöver lämna uppgifter om till exempel boende och familjeförhållanden och om alla ekonomiska förhållanden som inkomster, tillgångar och utgifter. Du måste med skriftliga handlingar kunna styrka alla dina inkomster och de utgifter som inte ingår i riksnormen. Om du har familj gäller detta även övriga familjemedlemmar.

Lämnar du oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du åtalas för bidragsbrott.

Kontroll av uppgifter

I samband med att du och eventuellt medsökande ansöker om försörjningsstöd kommer dina/era personuppgifter att registreras och behandlas med stöd av "Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten".

Information, bland annat inkomstuppgifter, kommer att hämtas från Försäkringskassan, Centrala Studiestödsnämnden, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Du har rätt att begära utdrag ur socialtjänstens register, samt begära rättelse om felaktiga uppgifter behandlas.

Beslut om försörjningsstöd

Den socialsekreterare som utreder dina ansökan beslutar om försörjningsstöd. I vissa fall krävs beslut av högre chef eller den sociala områdesnämnden. I så fall har du rätt att vara med på områdesnämndens sammanträde för att framföra dina åsikter.

Om du är missnöjd med beslutet

Är du missnöjd med beslutet ska du få ett skriftligt avslagsbeslut samt skriftlig information om hur man överklagar.

Du kan överklaga beslutet skriftligt inom tre veckor från det datum du fick del av beslutet. Du lämnar överklagandet på det socialkontor där beslutet fattades. Din socialsekreterare hjälper dig om du har svårt att göra det själv.

Återbetalning av försörjningsstöd

Det ska alltid framgå av beslutet om du är skyldig att betala tillbaka försörjningsstödet. Du behöver normalt inte betala tillbaka. Men du kan bli återbetalningsskyldig om du får försörjningsstöd:

 • som förskott på en förmån eller ersättning, exempelvis sjukpenning, pension, bostadsbidrag eller lön,
 • när du är indragen i en arbetskonflikt,
 • om du inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka.
 • om du fått för mycket försörjningsstöd på grund av att du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Dessutom riskerar du att bli polisanmäld för bidragsbrott.

"Bistånd utöver skälig levnadsnivå" kan återkrävas om det getts under villkor om återbetalning.

Du kan även bli återbetalningsskyldig om socialtjänsten gör fel och du borde ha insett det.

Sekretess och tystnadsplikt

Att du får försörjningsstöd och är registrerad hos socialförvaltningen är sekretessbelagt. Personalen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke. För att undvika felaktiga utbetalningar finns däremot en informationsskyldighet mellan vissa myndigheter, exempelvis Försäkringskassan och socialförvaltningen.

KONTAKT

För att beställa tid (socialkontor):
Team mottagning
Adress: Kapellgatan 21, Jönköping
Telefon: 036-10 53 18

Telefontid:
Måndag–fredag kl. 8.30–9.30

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Adress: Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Telefon: 036-10 68 10

Öppettider:
Måndag–fredag kl. 8.30–16 (lunchstängt 12-13)

Telefontid:
Måndag–fredag kl. 8.30–16

Försörjningsstöd Öxnehaga
Adress: Oxhagsgatan 59, Huskvarna
Telefon: 036-10 67 90

Öppettider:
Måndag–fredag kl. 8.30–16 (lunchstängt 12-13)

Telefontid :
Måndag–fredag kl. 8.30–16

Senast granskad/publicerad: