Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Här hittar du information om vem som kan få ekonomiskt bistånd.

Det ekonomiska biståndet (försörjningsstöd och bistånd till enstaka utgifter) är ett stöd tills du kan försörja dig själv. En förutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du inte kan försörja dig på egen hand trots att du har försökt. 

Detta påverkar din rätt att få ekonomiskt bistånd:

Försäljning av tillgångar

Tillgångar (till exempel bankmedel, aktier eller kapitalvaror) som lätt går att sälja, kan påverka rätten till försörjningsstöd. Även fastighet och bil är tillgångar som kan påverka din rätt till försörjningsstöd.

Arbetsmarknadens förfogande

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning för att kunna få försörjningsstöd.

Du som på grund av sjukdom inte kan arbeta ska kunna styrka detta med läkarintyg.

Kompetenshöjande verksamhet

Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialtjänsten begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan försörjningsstöd vägras eller nedsättas.

Försörjningsstöd för studenter under sommaruppehållet

Här hittar du som student information om ekonomisk hjälp och hur du söker försörjningsstöd under sommaruppehållet.

Vem räknas som student?

Du räknas som student om du har studerat före sommaren (på högskolenivå, folkhögskola eller Komvux) och planerar att fortsätta studera efter sommaren.

Du ska ha planerat din ekonomi

För att du som är student ska ha rätt till försörjningsstöd gäller bland annat följande:

 • Du ska planera din ekonomi så att studiemedlet räcker till och med det datum som det är avsett att täcka ditt behov enligt utbetalningsplan från CSN.
 • Du ska i första hand ansöka om de bidrag och ersättningar som du har rätt till. Exempelvis så har många studenter rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan utifrån sin ålder och inkomst.
 • Om du väntar inkomst i form av skatteåterbäring ska du deklarera elektroniskt för att möjliggöra att du får inkomsten redan i juni.
 • Om du har barn ska du i god tid ha ansökt om barnomsorg under hela sommaruppehållet.

Du ska vara aktivt arbetssökande under sommaruppehållet

 • Du ska söka arbete aktivt, i Jönköping och inom rimligt pendelavstånd, under hela vårterminen.
 • Du ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen första dagen efter terminsslut.
 • Du ska fortlöpande ha kontakt med Arbetsförmedlingen och följa uppgjord handlingsplan.
 • Du ska tacka ja till anvisat arbete/arbetsmarknadsinsats.
 • För högskolestuderande gäller att man även ska ha informerat sig om sommarjobb genom Knutpunkten Career Centre, högskolans service om sommarjobb.

Du som har sommarjobb:

 • Ska i första hand begära förskott på lönen.

Du som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande:

 • Ska vara sjukskriven med godkänt läkarintyg.

Det kan bli aktuellt med återbetalning om du väntar på lön.

KONTAKT

För att beställa tid (socialkontor):
Team mottagning
Adress: Kapellgatan 21, Jönköping
Telefon: 036-10 53 18

Telefontid:
Måndag–fredag kl. 8.30–9.30

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Adress: Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Telefon: 036-10 68 10

Öppettider:
Måndag–fredag kl. 8.30–16 (lunchstängt 12-13)

Telefontid:
Måndag–fredag kl. 8.30–16

Försörjningsstöd Öxnehaga
Adress: Oxhagsgatan 59, Huskvarna
Telefon: 036-10 67 90

Öppettider:
Måndag–fredag kl. 8.30–16 (lunchstängt 12-13)

Telefontid :
Måndag–fredag kl. 8.30–16

Senast granskad/publicerad: