Alkohol, droger och missbruk bland unga

Här finns information om stöd för dig som känner att du har eller håller på att få problem med alkohol eller droger. Det är det viktigt att du vänder dig till någon som kan hjälpa dig.

Du kan alltid ringa ”Råd och service” eller socialkontoren för att få att veta vilket stöd du kan få:

Du når oss via kontaktcenter på telefon 036 -10 50 00

Ungdomsbehandling

Vi ger dig stöd inom olika områden, såsom familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Ungdomsmottagningen

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningen på 1177.se Länk till annan webbplats.

Missbruksvårdens mottagning (för dig som är över 20 år)

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Socialtjänstens missbruksvård ger kostnadsfri hjälp.

Missbruksvårdens mottagning

Alkohol- och narkotikasamtal

Om du misstänker att ditt barn eller ungdom använder droger eller alkohol så kan du prata med en socialarbetare med kunskap om alkohol och droger.

Vi erbjuder telefonrådgivning och/eller 1-3 rådgivande, motiverande och informerande samtal till dig och din ungdom (till och med 22 år).

Kontakta Råd och service, telefon 036-10 26 55.

Senast granskad/publicerad: