Andra boendeformer för dig med funktionsnedsättning

Här finns information om boende för dig med funktionsnedsättning. Det finns annan särskilt anpassad bostad, familjehem eller bostad med särskild service.

Annan särskilt anpassad bostad

En bostad utan fast bemanning. Bostaden har en viss grundanpassning som krävs på grund av din funktionsnedsättning.

Familjehem eller bostad med särskild service

Barn eller ungdomar som på grund av funktionsnedsättning inte kan bo i föräldrahemmet kan ansöka om boende i familjehem eller i en bostad med särskild service.

Ansök om boende

Du behöver ansöka om dessa boendeformer.

Ansöka om insats, funktionsnedsättning

Senast granskad/publicerad: