Västerbrunn daglig verksamhet

Här kan du läsa om Västerbrunn daglig verksamhet. Västerbrunn passar dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

På Västerbrunn får du ett eget schema. Schemat visar vad du ska göra under dagen. Det du gör ska vara tydligt och intressant för dig. Du utför aktiviteter i eget rum och får hjälp av personal. Västerbrunn passar därför dig som behöver struktur och vill att vi ordnar dagen så den passar dina behov.

På Västerbrunn kan du göra aktiviteter och enklare uppgifter, till exempel:

  • musik
  • baka
  • pyssla och måla
  • promenera och gympa
  • dator
  • åka buss
  • kommunikation med bilder och tecken.

Västerbrunn ligger i Jönköping och Huskvarna

Västerbrunn har två olika hus. Det ena huset är vid Tallahov, längs med Herkulesvägen vid Munksjön. Det andra huset är i Huskvarna.

Tillgänglighet

Det finns anpassad toalett.

Vi gör alla rum tydliga och strukturerade efter medborgarnas behov.

Personal på Västerbrunn

På Västerbrunn jobbar stödassistenter, stödbiträden och stödpedagog.

KONTAKT

Västerbrunn daglig verksamhet
Adress: Herkulesvägen 20, 553 03, Jönköping

Telefon 036–10 50 00 (Kontaktcenter)

Be att få prata med en vägledare inom daglig verksamhet om du vill veta mer om Västerbrunn.

Senast granskad/publicerad: