Fritt val inom daglig verksamhet

Här kan du läsa om hur du som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS-lagen ska ha inflytande över ditt val av sysselsättning.

Syftet med det fria valet är att du ska kunna välja den verksamhet som passar dig bäst. Du ska ha inflytande över både vad du vill göra och var du vill ha din sysselsättning.

Godkända utförare av daglig verksamhet

Du har möjlighet att välja bland flera olika verksamheter, såväl kommunala som privata. Företag som vill utföra daglig verksamhet måste vara godkända av Jönköpings kommun. Oavsett vilken verksamhet du väljer kan du därför vara trygg med att den är av god kvalitet. Presentationer av de verksamheter som är godkända för daglig verksamhet i Jönköpings kommun:

Daglig verksamhet - inriktning tjänster, service och kultur

Daglig verksamhet - inriktning aktiviteter och upplevelser

Vägledaren kan hjälpa dig

Du har rätt att välja leverantör av daglig verksamhet. Det finns en vägledare som hjälper dig. Vägledaren informerar om vilka verksamheter som finns att välja på och är ett stöd för dig i valet av daglig verksamhet. Vägledaren kan hjälpa dig att hitta en verksamhet som passar dig.

Byte av verksamhet

Om du vill byta daglig verksamhet tar du själv eller din handläggare kontakt med vägledaren. Innan du bestämmer dig kan du göra studiebesök och prova på en daglig verksamhet under fem dagar.

KONTAKT

Vägledare

Kontaktcenter, telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: