Daglig verksamhet, psykisk funktionsnedsättning

Här hittar du som har psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning information om arbetslivsinriktad daglig verksamhet.

Arbetslivsinriktad daglig verksamhet ska stärka dina individuella förutsättningar att nå dina mål.

Detta sker genom ett återhämtningsinriktat arbetssätt exempelvis genom motiverande samtal med en arbetskonsulent.

På en daglig verksamhet får du något att göra på dagarna

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att arbeta eller studera kan ansöka om en plats i en daglig verksamhet. För att få en plats behöver du ha ett beslut om daglig verksamhet och du behöver ha fyllt 18 år.

På en daglig verksamhet får du något meningsfullt att göra på dagarna. Du kan både delta i aktiviteter och få olika uppgifter att göra.

 • Du väljer att något göra som du är intresserad av.
 • Du får träna på det som är viktigt för dig.
 • Du får lära dig nya saker.
 • Du får träffa andra.
 • Du får delta i samhället.
 • Du får det stöd du behöver för att må bra och utvecklas.

Daglig verksamhet är en sysselsättning

Daglig verksamhet är inget arbete, men du får göra saker som är så likt ett arbete som möjligt. Därför kallas det för sysselsättning. Du kan vara på daglig verksamhet upp till 7-8 timmar per dag. För en del kan en sysselsättning vara en träning för att kunna få ett arbete eller börja studera.

På daglig verksamhet får du ersättning

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Du som har daglig verksamhet får därför ingen lön. Däremot får du 10 kronor för varje timme du är på daglig verksamhet. Pengarna som du får kallas för stimulansersättning.

Välja plats i daglig verksamhet

Här finns information till dig som fått ett beslut om att du har rätt till daglig verksamhet. Du kan läsa om hur en vägledare hjälper dig välja plats.

 1. Vägledaren kontaktar dig. Ni bestämmer en tid när ni kan träffas.
 2. Du och vägledaren träffas. Din god man, din förvaltare, dina föräldrar eller någon annan du känner kan också vara med när ni träffas. Du får berätta om vilken hjälp du behöver, om vad du är intresserad av och vill göra, och om du önskar plats i någon speciell daglig verksamhet.
 3. Vägledaren berättar om olika verksamheter som kan passa dig. Är du intresserad av arbetsliknande uppgifter på en arbetsplats? Då kontaktar vägledaren en arbetskonsulent som hjälper dig. Detta kallas individuell plats.
 4. Du och vägledaren gör studiebesök i en eller flera verksamheter. Efteråt väljer du om du vill testa någon verksamhet vid fem tillfällen. Vägledaren planerar tillsammans med dig när och var du testar den verksamhet du vill. Om det inte finns plats, får du välja en annan verksamhet.
 5. Val av verksamhet. När du testat klart träffas du och vägledaren tillsammans med personal i verksamheten. Om du tycker att verksamheten passar dig får du en plats. Om du inte vill ha en plats i verksamheten planerar du och vägledaren hur ni ska göra.

Inflytande - genomförandeplan och mötesforum

Utgångspunkten för ditt inflytande är din genomförandeplan. I planen står vad du har för mål med daglig verksamhet och vad du behöver för stöd.

Du får även möjlighet att påverka genom olika mötesforum.

Dagliga verksamheter, för dig med psykisk funktionsnedsättning

Individuell plats

Individuell plats på öppna arbetsmarknaden innebär att du får möjlighet att pröva din arbetsförmåga i en reell arbetsmiljö med regelbunden uppföljning och stöd av en arbetskonsulent.

Läs mer om individuell plats

Såhär ansöker du

Ansök om daglig verksamhet

Senast granskad/publicerad: