Oro för personer med funktions­nedsättning, orosanmälan

Här hittar du information om hur du gör för att anmäla din oro för en person med funktionsnedsättning.

Om du känner oro för en person med funktionsnedsättning kan du kontakta handläggare inom funktionshinderomsorgen för att göra en orosanmälan.

Om handläggaren gör bedömningen att personen du uttryckt oro för behöver bli kontaktad, behöver du uppge kontaktuppgifter till personen. Till exempel adress eller telefonnummer. Detta är för att vi ska kunna kontakta personen och informera om vilka stödinsatser som finns. Stödinsatserna är frivilliga, så personen väljer själv om hen vill ha det stöd vi föreslår.

Eftersom handläggarna inom funktionshinderomsorgen arbetar under sekretess kan de inte berätta för dig vad som gjorts i ärendet gällande personen du anmält oro för. Därför får du ingen återkoppling efter att du gjort en orosanmälan.

Vill du vara anonym?

Om du vill vara anonym när du anmäler oro för person ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar handläggare. Om du har uppgett ditt namn måste handläggaren oftast berätta för personen vem det är som har gjort en anmälan.

Kontakta handläggare via kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 036-10 50 00.

Om personen du är orolig för är ett barn under 18 år ska du kontakta mottagningen för barn och ungdomar via nedan länk.

Misstanke om barn som far illa, orosanmälan

Senast granskad/publicerad: