Boendestöd

Här finns information för dig som har en långvarig psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning angående boendestöd.

Boendestöd kan exempelvis innebära

 • stöd med planering/struktur,
 • stöd vid städ/tvätt/disk/matlagning,
 • motivation,
 • samtal,
 • stöd vid myndighetskontakter och i andra sociala sammanhang.

Boendestöd kan även stötta dig till ett mer aktivt deltagande i samhällslivet.

Det är dina individuella behov som styr vad vi arbetar med vid insatserna. När du söker boendestöd beslutar en handläggare tillsammans med dig om vad du kan få stöd med. Boendestödspersonalen planerar och lägger upp insatserna tillsammans med dig.

Hur ansöker du om boendestöd?

Du ansöker till en handläggare inom funktionshinderomsorgen via kommunens kontaktcenter. Handläggaren utreder ditt stödbehov och beslutar om du kan få boendestöd. Du kan sedan avsluta ditt boendestöd när du vill.

Du kan även kontakta handläggare om du bara önskar mer information.

Bra att känna till om boendestöd

 • Boendestöd är möjligt att få alla dagar kl 06.00-22.00.
 • Insatsen kan ges i ditt hem eller utanför.
 • Boendestöd kan ges i det direkta mötet men även genom telefon.
 • Kostnaden för boendestöd är inkomstgrundad. Maxbeloppet är 388 kronor i månaden.
 • Dina boendestödjare har tystnadsplikt.
 • Boendestöd består av flera olika yrkesroller vilket kan erbjuda dig en bred kompetens.

KONTAKT

Du når en handläggare inom funktionshinderomsorgen genom att ringa kontaktcenter.

Telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: