Kontaktperson för dig med funktions­nedsättning

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om en kontaktperson för att stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

En viktig uppgift för en kontaktperson är att bryta din isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktpersonen kan ge råd till eller vara stöd för dig i olika situationer som inte är så komplicerade att till exempel god man behövs.

Kontaktpersonen ska vara en medmänniska och ska inte ses som ett professionellt stöd.

Utredning av kontaktperson

Du ansöker om att få en kontaktperson. Om du får din ansökan beviljad gör en samordnare en rekrytering bland personer som är intresserade av att bli kontaktperson. Samordnaren utreder den blivande kontaktpersonen genom intervju, hämtar uppgifter från referens och gör utdrag ur polisregister. När vi har hittat en lämplig person blir ni presenterade för varandra vid ett möte.

Kontaktpersonen omfattas av sekretesslagen och får inte avslöja för obehöriga det hen får veta om dina personliga förhållanden.

Behovsprövning

Vi gör alltid en behovsprövning av dig som söker insatsen.

Du kan bli beviljad kontaktperson enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller SoL, socialtjänstlagen.

Ansök om kontaktperson

Du som vill ha en kontaktperson ska kontakta en LSS/SoL-handläggare eller göra en skriftlig ansökan. Här finns mer information om hur du ansöker:

Ansök om insats

När vi har tagit emot din ansökan gör en handläggare en utredning av din situation och dina behov. Handläggaren bedömer sedan om du har rätt till en kontaktperson.

Senast granskad/publicerad: