Ledsagarservice

Här finns information om ledsagare. En insats som gör det enklare för dig att delta i samhällslivet och ger dig möjlighet till ett socialt liv utifrån ditt behov.

En ledsagare hjälper dig också att bryta din isolering.

Servicen är individuellt utformad och ska tillgodose ditt behov av att till exempel besöka vänner, vara med i fritids- och kulturaktiviteter eller att komma ut på en promenad.

Ansök om ledsagarservice

Senast granskad/publicerad: