Digital ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Här hittar du information om hur du gör för att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, via en e-tjänst.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du kontakta din handläggare. Har du ingen handläggare eller om du är osäker på vem som är din handläggare kan du ringa 036-10 50 00 för att bli kopplad till rätt kontor.

Via e-tjänsten kan du:

 • Ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • Följa din ansökan, se vem som är handläggare och hur långt utredningen har kommit.
 • Få besked om du behöver komplettera din ansökan.
 • Läsa besluten.
 • Se eventuella utbetalningar, när och om pengarna kommer och hur mycket.
 • Se handlingar som din handläggare har skapat i ditt ärende, exempelvis beräkning och utredning.
 • Skicka och ta emot meddelanden.
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter

Tänk på detta innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

 • Du måste vara folkbokförd i kommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • Du/ni har gjort vad du kunnat för att lösa din situation själv. Behöver du hjälp med att planera din ekonomi så kan du kontakta budget och skuldrådgivning.
 • Om du ni har ekonomiska tillgångar måste du/ni omsätta och använda dessa innan ni kan få ekonomiskt bistånd. Ekonomiska tillgångar är till exempel pengar på banken, aktier, bil, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker.
 • Ansök när du vet vilka utgifter och inkomster som du kommer få. Tänk på att vi har en handläggningstid på cirka en vecka.
 • Ekonomiskt bistånd betalas ut vanligtvis mellan dag 25 och 30 i varje månad, om ansökan har kommit in i tid och är komplett och du är berättigad till bistånd.
 • Du kan själv göra en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida.
 • Ansökan är utformad för vanliga månadsvisa kostnader. Vill du ansöka om andra kostnader behöver du prata med din handläggare först, likaså ska du endast göra en ansökan per e-tjänsten per månad.
 • Om du är sambo eller gift måste även din partner läggas till i ansökan och signera med bankID. Om maken/makan är bosatt i annat land så skall man inkomma med handlingar från hemlandet som styrker inkomst m.m.
 • Du kan bli utvald för stickprovskontroll, så spara dina papper/handlingar för allt du ansöker om i 3 månader. Exempelvis fakturor, kvitton, kontoutdrag och liknande. Blir du uttagen till stickprov så behöver du kunna redovisa dessa handlingar.
 • Om du/ni lämnar osanna och ofullständiga uppgifter kan det leda till polisanmälan och åtal för bidragsbrott och kan medföra återbetalningsskyldighet och fängelse.
 • Akut bistånd går inte att ansöka via e-tjänsten.

Om du söker ekonomiskt bistånd och inte har ett pågående ärende

Har du inte ansökt om försörjningsstöd alls tidigare, kontakta kontaktcenter via telefon 036-10 50 00.

Har det gått ett tag sedan du ansökte , kontakta det kontor du var aktuell på senast för att få hjälp med ansökan. När du har varit i kontakt med handläggare kommer du få information om vilka handlingar som behövs för beslut. Dessa handlingar behöver du lämna in snarast.

Frågor och svar om krav för att få rätt till ekonomiskt bistånd

Vad finns det för krav för att få rätt till ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst, beroende på din/er situation så måste ni göra vad du/ni kan för att själva kunna försörja dig/er.

Vad gäller för mig som är arbetssökande och söker ekonomiskt bistånd?

Är du arbetssökande så måste du stå till hela arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste söka alla sorters arbeten. Du måste vara inskriven på AF och följa deras planering

Vad gäller för mig som har nedsatt arbetsförmåga eller är sjukskriven och söker ekonomiskt bistånd?

Om du inte kan arbeta på heltid på grund av sjukdom måste du styrka detta. Du kan också behöva bidra till utredningar om din arbetsförmåga.

Vad gäller för mig som studerar och söker ekonomiskt bistånd?

Om du studerar på SFI är det viktigt att du deltar i studierna och gör vad du kan för att komma vidare. Studerar du på högskolenivå så ställs högre krav på att du planerar för dina inkomstbortfall.

Vem avgör om jag gör vad jag kan för att klara min ekonomi på egen hand?

Din handläggare bedömer om du gör vad du kan för att bli självförsörjande.

Vad gäller om jag har tillgångar och söker ekonomiskt bistånd?

Har du tillgångar som du kan sälja för att klara dig själv så ska kan krav ställas där du måste sälja dessa.

Vad gäller för mig som är gift eller sambo och söker ekonomiskt bistånd?

Är du gift eller är sambo så har du ett försörjningsansvar för din make/maka/sambo. Detta innebär att vi måste utreda bådas ekonomi och planering.

Frågor och svar om inloggning med mera

Hur skaffar jag mobilt bankID?

Det är bankerna som ger ut både mobilt och vanligt bankID, du kan se generell information om bankID här: Så här skaffar du ett BankID

Övriga frågor som gäller bankID kan ni vända er med till er bank.

Jag ser inte all information på sidan, vad ska jag göra?

Använder du en smartphone så får du bästa översikten genom att ha mobilen i liggande läge.

Jag försöker logga in men kommer inte vidare?

Om ditt bankID fungerar men du kommer inte vidare så kan du ringa 036-105000 för att felanmäla.

Jag får inte e-tjänsten att fungera som tänkt, hur ska jag göra?

Om du har möjlighet så kan du pröva med en annan webbläsare, det vill säga det programmet du använder för att gå in på olika hemsidor. Har du möjlighet så fungerar e-tjänsten bäst på Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Jag ser inte all information i e-tjänsten, vad ska jag göra?

Använder du en mobil så får du bäst upplevelse genom att hålla mobilen I liggande läge.

Frågor och svar om e-tjänsten och den digitala ansökan

Mina sidor

Hur kan jag följa min ansökan?

Gå till mina sidor, klicka på ärende i menyn och därefter ärenden och sedan ärendeöversikt, sen väljer du den ansökan i listan du vill följa för att se hur den hanteras.

Jag har skickat in min ansökan men ser den inte under mina ärenden?

Har du angett en medsökande är det viktigt att denne loggar in och signerar ansökan. Syns den inte ändå så har systemet inte registrerat din ansökan än.

Hur godkänner medsökande ansökan?

Medsökande loggar in på e-tjänsten med sitt bankID och på första sidan under “Aktuellt” ska det finnas en ansökan att signera. Det måste dock finnas en inskickad ansökan där medsökande har lagts till.

Varför har min ansökan inte hanterats fast jag sökte för några dagar sedan?

Vid mycket arbete kan det ta 7 dagar innan beslut kan fattas. Det kan också vara så att din handläggare försöker nå dig exempelvis angående din ansökan eller frågor om din planering. Håll dig uppdaterad på vad som sker via dina sidor.

Hur ser jag mina kommande utbetalningar?

Du ser dessa genom att gå till mina sidor därefter ärende i menyn och sedan väljer du utbetalningar.

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?

Du kan uppdatera telefonnummer, e-postadress och tillfälliga adressuppgifter via Mina sidor.

Min handläggare svarar inte på meddelanden?

Under vissa perioder behöver din handläggare lägga mycket tid på att hantera ansökningar och följa upp planeringar. Det kan då dröja innan de kan svara. Om din handläggare är sjuk eller ledig kan ingen annan går in och läsa meddelanden.

Jag har inte längre en handläggare, hur gör jag då?

Då har ditt ärende troligen avslutats på grund av att du inte ansökt under en period. Du behöver då lämna in nytt underlag för att bli tilldelad en handläggare. Ring till det kontor som du var aktuell på sist för att bli kopplad rätt.

Den digitala ansökan

Måste jag fylla i alla fält?

Nej, du måste inte fylla alla fält men beroende på din situation så kan din ansökan ta längre tid att hantera om informationen du lämnar inte räcker.

Om du ansöker igen kan du kopiera tidigare ansökan och redigera det som förändrats. Ta bort det som är inaktuellt och lägg till ny information. Om det gäller din planering måste du styrka detta också.

Jag är inte säker på om jag vill skicka in min ansökan, kan jag spara den?

Ja, du kan alltid spara din ansökan genom att klicka på spara knappen. Du kan sedan hämta uppgifterna du sparat genom att klicka på “Hämta sparad information”.

Har du skickat in din ansökan men vill ta tillbaka din ansökan meddela din handläggare.

Jag har klickat på skicka in men kommer inte vidare?

Kontrollera att du har fyllt i de fält som är tvingande, de markeras med en röd markering.

Jag har inte ansökt tidigare eller på ett tag, hur gör jag då?

Då kommer du behöva fylla i uppgifterna i fliken “Kompletterande uppgifter vid nyansökan” också. Du behöver också ringa 036-105000 för att bli kopplad till ett kontor där en socialsekreterare kommer utreda ditt behov.

Kan jag ansöka om ekonomiskt bistånd åt någon annan i e-tjänsten?

Är du god man eller förvaltare så är funktionen fortfarande under utveckling. Du kan hjälpa sökanden ansöka själv med sitt bankID men du som förvaltare eller god man kan inte signera en ansökan åt någon annan.

Vad räknas som inkomster?

Grovt förenklat så räknas alla pengar som du får som en inkomst som du ska använda för din egen försörjning. Det finns undantag så kontakta din handläggare om du är osäker.

Det är brottsligt och kan vara förenligt med fängelsestraff att inte redovisa samtliga inkomster.

Hur fyller jag i när jag har flera liknande inkomster?

Har ni flera typer av samma inkomster exempelvis barnbidrag, swish m.m. så slår ni ihop insättningarna och skriver det senaste datumet som inkomsten skedde.

Vad räknas som utgifter?

Du ska kontrollera om du kan få ersättningar/hjälp från andra aktörer innan du ansöker om kostnaden på försörjningsstöd. Därtill har Jönköpings kommun riktlinjer kring vad som är högsta godtagbara kostnad för olika utgifter.

Det är brottsligt om du ansöker för kostnader som du inte har eller om du ansöker om mer än de faktiska kostnaderna. Detta kan leda till polisanmälan och i vissa fall även fängelsestraff.

Hur fyller jag i när jag har flera liknande utgifter?

Har ni flera liknande utgifter så slår ni ihop dessa och anger det senaste datumet för utgiften.

Jag har glömt att ansöka om en utgift, kan jag lägga till den?

Kan du vänta till nästa månads ansökan så kan du skriva med den i kommande ansökan. Det är viktigt att du själv kan planera din ekonomi, kommunen har budget och skuldrådgivare som kan vara behjälpliga med att ta fram en budget.

Jag har blivit uttagen till stickprov, vad ska jag göra?

Om du blir utvald för stickprov måste du lämna in allt underlag som du ansökt för de senaste tre månaderna. Särskilda handläggare kommer granska dina underlag. Om du vill bifoga dem till din befintliga ansökan så går du in på dina sidor, väljer ärendeöversikt och ärende. Du kan då välja din senaste ansökan och kan då bifoga filer där. Du behöver också meddela handläggaren om att du har bifogat filerna.

För vilken period kan jag ansöka om ekonomiskt bistånd?

Du kan ansöka om kommande månad, så i maj ansöker du för juni månad. Du behöver lämna in din ansökan sista maj för att ansöka för juni.

Kan jag få stöd i att fylla i min ansökan digitalt?

Handläggaren kommer att kunna hjälpa några sökande i månaden med att fylla i ansökan digitalt. Vill du ha hjälp med detta, så kontakta din handläggare.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Har du frågor om e-tjänsten och dess funktioner?

Kollar guider samt frågor och svar för att hitta svar på dina frågor. Hittar du inte svaret, kontakta kontaktcenter på 036-10 50 00 eller din handläggare.

Har du frågor om hur ansökan ska fyllas i?

Kollar guider samt frågor och svar för att hitta svar på dina frågor. Hittar du inte svaret, kontakta din handläggare.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Telefontid till handläggare:
vardagar kl. 8.30–9.30

Har du ingen handläggare eller om du är osäker på vem som är din handläggare ring kontaktcenter 036-10 50 00 för kontakt med rätt socialkontor.