Så här gör du när du ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt

Här finns information om hur du gör för att ansöka om ekonomiska bistånd digitalt.

Detta behöver du för att ansöka digitaltID

Du behöver en mobil eller en dator med internetuppkoppling. Du behöver också antingen mobilt bankID på mobilen eller bankID på din dator för att kunna logga in och signera sin ansökan. Vilka banker som kan utfärda bankID och mobilt bankID finns på bankID:s webbsida.

BankID/Skaffa bankID Länk till annan webbplats.

Har du problem med ditt bankid så är det i första hand din bank du ska vända dig till. Har du en medsökande behöver de också ha ett bankID.

Logga in i e-tjänsten

Du ansöker via e-tjänsten: Ansök om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd på sidan Digital ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd på jonkoping.se.

Digital ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

I e-tjänsten fyller du i ditt personnummer och loggar in med ditt bankID.

Första gången du ansöker via e-tjänsten kan du komma att behöva bekräfta dina uppgifter så att vi har rätt information om dig. Det är viktigt att du anger korrekta uppgifter.

Ansöker du via din mobil så får du bäst användarupplevelse genom att ha mobilen i liggande läge.

Navigering i e-tjänsten

Längst ner på varje sida finns knappar för:

  • Tillbaka
  • Framåt
  • Spara
  • Hämta sparad information
  • Hämta information från din förra ansökan
  • Granska ansökan
  • Nästa

Du kan hoppa till nästa sida genom att trycka på Framåt, trycker du däremot på Nästa så hoppar du över alla steg och kan skicka in din ansökan.

Hämta sparad information - Du kan spara ansökan och göra något annat och sedan återgå till din ansökan genom att klicka på knappen.

Hämta information från din förra ansökan -Har du tidigare ansökt och vill återanvända mycket från tidigare ansökan så kan du klicka här. Då fylls alla fält du tidigare fyllt i med information från din förra ansökan. Kontrollera och uppdatera alltid fälten vid behov.

Granska ansökan - Via denna kommer du till sista sidan och kan skicka in din ansökan.

Om du backar med webbläsarens knappar istället för de som finns på hemsidan så kan du tappa kontakten med e-tjänsten och eventuellt behöva logga in igen.

När du kommer in i e-tjänsten

När du har loggat in via sitt bankID kommer du komma till e-tjänstens startsida.

En blå balk i överkant med valen Start, Mina sidor, Ansökan, Logga ut. Start är markerad. En bild över centrala jönköping där Vättern, Munsjön, Högskolan, Spira och Munksjöbron syns. Under bilden står en rubrik: Välkommen till Socialförvaltningen i Jönköpings kommun! Under rubriken står: Här kan du göra ansökan, följa ärenden, göra kundval eller skicka meddelanden till handläggare/utförare gällande dig själv eller åt någon annan som du har uppdrag kring. Under fliken mina sidor kan du se pågående ärenden. Under fliken ansökan kan nya ansökningar göras. Bredvid denna text finns en grå ruta med rubriken Aktuellt i svart. I denna ruta kommer information rörande dina
ärenden att presenteras om du har några. I nederkant syns två blå rutor. I den första står Hur gör jag? I den andra står Provberäkning försörjningsstöd. 

I menylisten i överkanten har du följande val:
Mina sidor - Här kan du skicka meddelanden, kolla dina utbetalningar och ärenden samt ändra kontaktuppgifter.

Ansökan - här gör du din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Logga ut - används för att lämna e-tjänsten.

Under bilden finns två länkar Hur gör jag?” här ska det finnas allmänt stöd för hur du använder e-tjänsten. Via “Provberäkning försörjningsstöd” kan du göra en provberäkning på socialstyrelsens hemsida. Detta öppnas i ett nytt fönster om du går vidare.

I rutan Aktuellt kommer information rörande dina ärenden att presenteras. Exempelvis kommer du att se om du behöver signera någon ansökan eller inte.

Ansökan

Jönköpings kommuns logotype i överkant. En blå menyrad med valen: Start, Mina sidor, Ansökan och Logga ut. Valet Ansökan är markerad.

När du har klickat på Ansökan så kommer du till en meny som heter Ärenden som gäller mig.

En meny till höger där det står Ärenden som gäller mig som huvudrubrik. Därunder står Ekonomi (gäller mig) och Ekonomiskt bistånd. Under finns menyvalet Ärenden som gäller annan. Till höger om menyn står Ansökan, Välj i menyn till vänster vad ärendet gäller.

Där ska du välja vad ärendet gäller. Ansöker du för dig själv så ska du välja Ekonomi (gäller mig) och sedan klicka på Ekonomiskt bistånd.

Är du god man eller förvaltare så väljer du Ekonomiskt bistånd (gäller annan). Du måste då fylla i ett personnummer för den du företräder.

Valet Ekonomiskt bistånd där det finns uppgifter att fylla i för din ansökan. 

När du är inne på sidan Ekonomiskt bistånd fyller du i uppgifter till din ansökan. Du följer de steg som finns för ansökan. Har du redan ansökt tidigare så kan du hämta informationen du angett tidigare och ändra det som behövs.

Det är viktigt att du lägger ner mer tid på att fylla i din första ansökan så noga som möjligt. Exempelvis behöver du inte en skriva något under barn om du inte har några, medan en barnfamilj behöver fylla i det.

Under aktuell situation beskriver du bland annat för vilken månad du ansöker, vanligen så ansöker du för kommande månad. Så om du ansöker i slutet av maj så är det juni du skriver i din ansökan.

Du anger också här om du är arbetssökande, sjukskriven (isf vilka procent och hur länge) eller studerande.

Om du ansöker via mobiltelefon rekommenderas du att ha mobilen i liggande läge för att få med så många fält som möjligt. Annars kommer du ibland behöva scrolla i sidled och därmed är det lätt att saker missas.

Mobil i liggande läge för att visa att det blir lättare att fylla i när skärmen blir bredare. 

Behöver du hjälp med att göra en ansökan - Behöver du hjälp stöd i din ansökan så är det i första hand din handläggare som kan hjälpa dig med det.

Om du behöver stöd med att skicka meddelanden, följa ditt ärende eller se dina utbetalningar så kan du ringa 036-10 50 00 eller din handläggare. Mycket av informationen finns i denna guide, så försök alltid själv hitta svaren här.

Vart vänder du dig? Om du inte vet vilket kontor du tillhör så kan du ringa 036-10 50 00.

Fyll i boende

Under Boende beskriver du hur din/er boendesituation ser ut.

Du fyller i fälten så noga du kan, fyller du inte i fälten tillräckligt noga kan din handläggare behöva kontakta dig med ytterligare frågor. Detta kan göra att ansökan tar längre tid att hantera.

Har du Hämtat information från tidigare ansökan så är det viktigt att du kontrollerar fälten noga och uppdaterar där det behövs.

Formulär med fält där uppgifter ska fylla i om hur du/ni bor, vem som är hyresvärd, vad hyran är, hur länge kontraktet löpt på, hur många som bor i bostaden, hur många rum bostaden har, hur många kvadratmeter boendeyta bostaden har, om det finns inneboenden samt möjlighet att lämna kommentar.      

Fyll i inkomst

Under Inkomster skriver du vilka inkomster som ni har, det är viktigt att du anger alla inkomster. Du behöver redovisa insättningar till ditt konto, även swish. Är ni osäkra på vad som räknas som inkomst så är det viktigt att ni tar reda på detta. Var noga med att inte fylla i beloppen i datumfälten.

Vill du veta mer om inkomsten kan du klicka eller hålla muspekaren över ikonen

Du fyller i fälten så noga du kan, fyller du inte i fälten tillräckligt noga kan din handläggare behöva kontakta dig med ytterligare frågor. Detta kan göra att ansökan tar längre tid att hantera.

Har du Hämtat information från tidigare ansökan så är det viktigt att du kontrollerar fälten noga och uppdaterar där det behövs.

Ett formulär för att fylla i utgifter per månad, exempelvis barnomsorg, arbetsresor, el, fackavgift/arbetslöshetskassa, hemförsäkring, hyra, internet, livsmedel, sjukvårdsbesök, läkemedel/mediciner, magasineringskostnad, sjukresor/färdtjänst, tandvård, umgängeskostnad, Andra godtagbara utgifter, varmvatten. Du ska fylla i datum och belopp för de utgifter du har och det finns möjlighet att lämna kommentar efter varje inkomst. Det finns en ikon mellan fälten för belopp och kommentar att klicka på för mer information. 

Fyll i utgifter

Under Utgifter skriver du vilka kostnader som finns, vill du ansöka om något som inte finns med i listan så måste du kontakta din handläggare. Det är också viktigt att du sparar kvitton, kontoutdrag och fakturor i tre månader ifall du blir utvald till ett stickprov. Ett stickprov är en kontroll på att man har lämnat rätt uppgifter.

Vill du veta mer om utgiften kan du klicka eller hålla muspekaren över ikonen

Du fyller i fälten så noga du kan, fyller du inte i fälten tillräckligt noga kan din handläggare behöva kontakta dig med ytterligare frågor. Detta kan göra att ansökan tar längre tid att hantera.

Har du Hämtat information från tidigare ansökan så är det viktigt att du kontrollerar fälten noga och uppdaterar där det behövs

Kompletterande uppgifter vid nyansökan

Under Kompletterande uppgifter vid nyansökan behöver du bara fylla i om det är din första ansökan om försörjningsstöd eller om det gått mer än 3 månader sedan din senaste ansökan. Utöver detta behöver du också kontakta 036-10 50 00 för att bli kopplad till ett kontor som kan informera om resten av ansökningsprocessen innan du får en handläggare.

Du fyller i fälten så noga du kan, fyller du inte i fälten tillräckligt noga kan din handläggare behöva kontakta dig med ytterligare frågor. Detta kan göra att ansökan tar längre tid att hantera.

Ett formulär där du fyller i inkomster för den som söker och eventuell medsökande för föregående månad. Du ska fylla i uppgifter om de inkomster du/ni har, vilken typ av inkomst, exempelvis A-kassa, aktivitetsstöd, ALFA, barnbidrag, etableringsersättning, bostadsbidrag, etableringsersättning, föräldrapenning, insättning konto, lön, pension/sjukersättning. Du ska fylla i datum och belopp för de inkomster du har och det finns möjlighet att lämna kommentar efter varje inkomst. Det finns en ikon mellan fälten för belopp och kommentar att klicka på för mer information. 

Fyll i hushållets tillgångar

Här fyller du/ni i om du/ni har några tillgångar och även om du/ni har skulder.

Du fyller i fälten så noga du kan, fyller du inte i fälten tillräckligt noga kan din handläggare behöva kontakta dig med ytterligare frågor. Detta kan göra att ansökan tar längre tid att hantera.

Har du Hämtat information från tidigare ansökan så är det viktigt att du kontrollerar fälten noga och uppdaterar där det behövs.

Ett formulär där du fyller i om hushållet har tillgångar, exempelvis bankmedel, fastighet, fordon, företag och övriga tillgångar som konst och guld. Du ska också fylla om hushållet har skulder, exempelvis banklån, elskuld, skuld till Försäkringskassan, hyresskuld, inkassoskuld, kronofogden, privatlån, skatteskuld, övriga skulder samt om det finns betalningsanmärkningar och om det finns behov av stöd i att planera ekonomin. 

Fyll i bankkonto

Under bankkonton så skriver ni upp samtliga bankkonton ni har i hushållet.

Du fyller i fälten så noga du kan, fyller du inte i fälten tillräckligt noga kan din handläggare behöva kontakta dig med ytterligare frågor. Detta kan göra att ansökan tar längre tid att hantera.

Har du Hämtat information från tidigare ansökan så är det viktigt att du kontrollerar fälten noga och uppdaterar där det behövs.

Formulär för att fylla i bankkonton. Du ska fylla i namn på banken, cleraringnummer och kontonummer på de bankkonton hushållet har. ett bankkonto per rad. 

Granska ansökan

Om du är klar med att fylla i fälten och vill granska din ansökan så klickar du på Granska ansökan. Du kommer då till denna sidan och får då upp en länk som du kan klicka på för att se hela din ansökan.

Vill du inte granska ansökan så trycker du på Nästa.

Lägg till medsökande - Om du söker med en partner, sambo eller make/maka så ska dennes uppgifter anges i fälten som kommer upp när man klickar på knappen.

Bifoga fil - Om din handläggare begär att du bifogar filer så kan du göra det, du behöver inte göra detta annars.

När du/ni är nöjda så kan de klicka på Skicka in

När du skickat in din ansökan kan du få information om stickprov. Du behöver då skicka in dina handlingar för 3 månader bakåt antingen via e-tjänsten eller via papper.

Har du kommit hit via att klicka på Granska ansökan så syns inte knappen Skicka in, den heter Nästa då. Trycker du på Nästa så kommer Skicka in knappen att dyka upp

Under Ansökan/Ärenden som gäller mig/Ekonomi (gäller mig)/Ekonomiskt bistånd hittar du länk till ansökan du gjort, så att du kan granska den. På denna sida kan du klicka på en knapp för att lägga till eventuell medsökandes uppgifter samt bifoga filer. Längst ner till vänster finns knapparna Tillbaka, Spara och Nästa.   

Medsökande

När ansökan skickats in och ni är två vuxna som söker behöver den du söker med logga in på
e-tjänsten för att signera ansökan. Det är mycket viktigt att ni lägger till medsökande varje ansökan så de kan signera den digitalt. Med medsökande menas en vuxen partner. Medsökande behöver ett bankID också och måste ange sina uppgifter vid första inloggningen.

I rutan Aktuellt på startsidan kommer medsökande kunna hitta ansökningar som de måste signera. Är rutan tom så har inte medsökande lagts till korrekt.

En blå balk i överkant med valen Start, Mina sidor, Ansökan, Logga ut. Start är markerad. En bild över centrala jönköping där Vättern, Munsjön, Högskolan, Spira och Munksjöbron syns. Under bilden står en rubrik: Välkommen till Socialförvaltningen i Jönköpings kommun! Under rubriken står: Här kan du göra ansökan, följa ärenden, göra kundval eller skicka meddelanden till handläggare/utförare gällande dig själv eller åt någon annan som du har uppdrag kring. Under fliken mina sidor kan du nå pågående ärenden. Under fliken ansökan kan nya ansökningar göras. Bredvid denna text finns en grå ruta med rubriken Aktuellt i svart. I denna ruta får medsökande information om att det finns ansökningar som behöver signeras. Denna ruta är inringad med en röd ruta i bilden. 

När du som medsökare klickat på uppmaningen att det finns dokument att signera på första sidan kommer du till en sida där du ska granska, signera och skicka in ansökan. Det är viktigt att du klickar på signera och stäng (se inringat i rött). Annars kommer ansökan inte komma fram till handläggaren.

Du kan också läsa ansökan i sin helhet genom att klicka på den blå länktexten ovanför rubriken Medsökande. I länktexten i blått står Ansökan Ekonomiskt bistånd och datum då ansökan har gjorts.

Vit bakgrund med text i svart. Rubrik: Granska och skicka in ansökan. 

Mina sidor

På mina sidor finns en lista på vänstersidan.

Mina uppgifter - här kan du lägga till och ta bort kontaktuppgifter. Du kan se namnet på din/dina socialsekreterare och även lägga till kontaktpersoner.

Meddelanden - Här kan du skicka meddelanden till de socialsekreterare som ansvarar för ditt ärende.

Kalender - Visar idag inget för dig som bara uppbär försörjningsstöd.

Ärenden - Här ser du dina ansökningar och kan se hur det går med dem. Du kan även se dina tidigare utbetalningar och kommande.

Arkiv - Här kan du se dokument som din socialsekreterare har skapat.

Samtycken - Här presenteras de samtycken som finns registrerade i systemet.

Under mina sidor/Mina uppgifter finns fält för att fylla i personliga uppgifter, exempelvis namn, personnummer, kön, civilstånd, typ av tolk vid behov, kontaktväg samt adresser, e-postadresser och telefonnummer. Under Mina uppgifter finns också menyvalet Kontakter, där du ser din/dina socialsekreterare och där du kan lägga till kontakter.  

Fyll i mina uppgifter, personlig information

Adresser - Genom att klicka på lägg till kan du lägga till nya adresser. Tvingande fält är markerade med *.
Under typ väljer du den typ adress det rör sig om. Det gäller bara adresser utöver folkbokföringsadressen.

E-postadresser - Om du vill lägga till en e-postadress så måste du ange en giltig adress och sedan under typ ange om det är en privat, för arbete eller annan typ av mail.

Telefonnummer - Om du vill lägga till ett telefonnummer måste du ange riktnummer eller ha ett bindestreck i sitt mobilnummer.

Exempel 070-000000 eller 036-100000.Typ är samma som för e-post.

Under mina sidor/Mina uppgifter/Personlig information kan du lägga till adressuppgifter, e-postadresser och telefonnummer genom att klicka på länken Lägg till som finns under respektive kontaktuppgifts rubrik. Du kan ta bort eller redigera dina egna uppgifter genom att klicka på någon av de två ikonerna till höger om kontaktuppgiften där den ena innebär att du tar bort kontaktuppgiften och den andra innebär att du kan ändra uppgiften. 

Fyll i mina uppgifter, kontakter

Kontakter - här kan du lägga till eventuella gode män, förvaltare eller andra. Med fördel kan du ange relation och telefonnummer.

Mina handläggare - Här kan du också se vilka handläggare som är ansvariga för ditt ärende. Genom att klicka på det lilla kuvertet vid slutet av raden kan du skicka ett meddelande till din handläggare.

Mina utförare - Funktionen används inte i dagsläget.

Skicka meddelanden

Under Meddelanden kan du skriva meddelanden som bara den som är mottagare kan läsa. Är mottagaren frånvarande kan ingen annan läsa meddelandet.

Mottagare - Här väljer du namnet på den handläggare du vill kontakta. Om du inte har någon aktuell handläggare går det inte att skicka meddelanden till tidigare handläggare.

Ämne - Du skriver vad meddelandet handlar om.

Bifogade filer- Du kan lägga till olika filer, vissa filtyper stöds inte idag. Du måste hitta filen på din dator eller mobil genom att klicka på Bläddra. Därefter måste du trycka på Lägg till för att filen ska bifogas.

Meddelandetexten - Skriv i det stora fältet och när du är klar så klickar du på Skicka.

Under meddelanden i vänstermenyn finns valen Skriv nytt, Mottagna och Skickade. Väljer du Skriv nytt får du upp Nytt meddelande i mittenspalten där du väljer mottagare, fyller i ämnet och skriver meddelandetexten. Du kan bifoga filer genom att klicka på ikonen Välj och sedan skickar du genom att klicka på knappen Skicka.

Ta emot meddelanden

På sidan visas de mottagna meddelanden som skickats till dig. Är boxen för “Visa endast olästa meddelanden” förbockad så visas inte lästa meddelanden. Du måste då bocka ur den för att gamla lästa meddelanden ska visas.

Genom att klicka på öppna kan du läsa meddelandet, svara på det, skicka vidare eller ta bort meddelandet.

Du kan också se bifogade filer som skickats till dig.

Under Meddelanden i vänstermenyn under Mina sidor finns valen Skriv nytt, Mottagna och Skickade. Väljer du Mottagna finns en lista över de meddelanden du mottagit. I listan framgår vem meddelandet kommer ifrån, vilket ämne meddelanden handlar om, om det finns bifogade filer samt vilket datum meddelandet kom. Till vänster om meddelandet i listan finns en länk Öppna att klicka på för att öppna meddelandet. Har du många meddelanden i listan kan du bläddra mellan sidor genom att använda bläddringsfunktion framåt och bakåt under listan med meddelanden.  

Se skickade meddelanden

På sidan Skickade meddelanden visas de meddelanden som du har skickat till din handläggare.

Genom att klicka på öppna kan du läsa meddelandet, svara eller ta bort meddelandet.

Under Mina sidor/Meddelanden i vänstermenyn finns valen Skriv nytt, Mottagna och Skickade. Väljer du Skickade finns en lista över de meddelanden du skickat till din handläggare. I listan framgår till vem du skickat meddelande till, vilket ämne meddelanden handlar om, om det finns bifogade filer samt vilket datum meddelandet skickades. Till vänster om meddelandet i listan finns en länk Öppna att klicka på för att öppna meddelandet. Har du många meddelanden i listan kan du bläddra mellan sidor genom att använda bläddringsfunktion framåt och bakåt under listan med meddelanden.  

Se dina ärenden

Välj ärende - Sökande måste välja ett ärende i listan. Väl inne i ärendet finns information om hur det går med ansökan.

Skapa ärende - Detta avser att en ansökan har skapats genom att du har ansökt och det har registrerats i systemet. Antingen via e-tjänsten eller annat sätt.

Utredning - En socialsekreterare har öppnat en utredning

Verkställande - Beslut har fattats i ärendet

Uppföljning - Används inte i ekonomiskt bistånd i dagsläget.

Filnamn - Här presenteras de dokument som skapats i just denna utredningen. Om du vill bekräfta för din socialsekreterare att de läst handlingen så kan du kvittera dokumentet.

Bifoga filer - Om du vill skicka in filer till en pågående utredning så kan du göra det här. Exempelvis om du valts ut till stickprov.

Under Mina sidor/Ärenden i vänstermenyn finns valen Ärendeöversikt, Utbetalningar, Planerade insatser, Val av utförare och valda utförare. Väljer du Ärendeöversikt finns en lista över de ärenden du har pågående. På sidan kan du välja ärende i en utfällbar list. Det går också att följa processen från att ärendet skapades, när utredningen inleddes, till när beslut fattades. Där finns också en rubrik Bifoga filer där det går att klicka på en knapp för att välja filer att bifoga. 

Se dina utbetalningar

Under Utbetalningar ser du de utbetalningar som skett i dina ärenden. Du kan se när utbetalningen är gjord, beloppet och till vem betalningen har gått.

Beroende på vem som är mottagare av betalningen så tar det olika lång tid för den att komma fram. Men som regel kommer inga pengar på helgdagar.

Under Mina sidor/Ärenden/Utbetalningar finns en lista över de utbetalningar som skett i dina ärenden. I listan står datum, status, ändamål, belopp, mottagare och eventuell medsökande. 

Se dina dokument

Under Arkiv/Dokument presenteras de dokument som skapats under handläggningen och delats med dig. Genom att klicka på det dokument du vill se kommer de få upp en förhandsgranskning av dessa filer.
Vill du bekräfta för din socialsekreterare att du läst handlingen så kan du kvittera dokumentet

Under Mina sidor/Arkiv finns menyvalen Dokument samt Processer. På sidan Dokument finns en lista med  dokument som skapats under handläggningen och som delats med dig. Varje dokument finns på en egen rad, där det också finns en ikon för att mejla till din handläggare samt en knapp för att kvittera att du läst dokumentet.

Se dina samtycken

Under Samtycken presenteras de samtycken som idag finns. Det kan vara så att samtycken som finns inte är registrerade här. Dessa finns som fysisk kopia hos din socialsekreterare.

Under Mina sidor/ Samtycken finns menyvalet Se samtycken. På sidan Se samtycken finns en lista över de samtycken som finns. Listan över samtycken innehåller följande rubriker: Samtycke till, Gäller för   Anteckningar, Gäller från (datum) och Gäller till (datum).

Senast granskad/publicerad: