Andra boendeformer för dig med funktionsnedsättning

Här finns information om annan särskilt anpassad bostad och familjehem eller bostad med särskild service, för dig med funktionsnedsättning.

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad är en anvisad bostad utan fast personalbemanning. Bostaden har en viss grundanpassning som krävs på grund av den boendes funktionsnedsättning.

Familjehem eller bostad med särskild service

Barn eller ungdomar som på grund av funktionsnedsättningar inte kan bo i föräldrahemmet kan erbjudas boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Senast granskad/publicerad: