Daglig verksamhet, psykisk funktionsnedsättning

Här hittar du som har psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning information om arbetslivsinriktad daglig verksamhet.

Arbetslivsinriktad daglig verksamhet ska stärka dina individuella förutsättningar att nå dina mål.

Detta sker genom ett återhämtningsinriktat arbetssätt exempelvis genom motiverande samtal med en arbetskonsulent.

Verksamheten består av:

Introduktion

För att kunna ta ställning till vilken inriktning inom arbetslivsinriktad daglig verksamhet du ska välja genomförs inledningsvis en introduktion. I den kartläggs dina önskemål, färdigheter och resurser. Under introduktionen ges kunskap om vad de olika inriktningarna inom Arbetslivsinriktad daglig verksamhet innebär.

Individuell plats

Individuell plats på öppna arbetsmarknaden innebär att du får möjlighet att pröva din arbetsförmåga i en reell arbetsmiljö med regelbunden uppföljning och stöd av en arbetskonsulent.

Arbetsplatsliknande sysselsättning

Syftet med arbetsplatsliknande sysselsättning är att få möjlighet att ha en meningsfull sysselsättning där du kan utveckla dina färdigheter såsom uthållighet, få och följa instruktioner, social träning och prova på olika sorters arbetsuppgifter.

Verksamheterna arbetar bland annat utifrån återhämtningsinriktat arbetssätt och motiverande samtal (MI).

Windens dagliga verksamhet

På Windens får du möjlighet att arbeta i en verkstadsmiljö med olika typer av verkstadsarbete. På Windens demonteringsavdelning arbetar du med återvinning av mestadels cyklar.

Windens dagliga verksamhet

Café Kasernen

Här får du möjlighet att arbeta på Café Kasernen. Här får du varierande arbetsuppgifter, exempelvis: 

  • enklare luncher,
  • bakverk,
  • göra mackor, 
  • kundkontakter
  • enklare administrativa uppgifter, exempelvis beställa varor och ta fram innehållsförteckningar.

Kunderna är personal som arbetar inom kommunen.

Allservice daglig verksamhet

Utför olika sorters servicetjänster åt kommunens verksamheter. Du kan även få möjlighet att arbeta med bilvård, gräsklippning, snöskottning, körningar till sortergårdar och internposthantering.

Allservice daglig verksamhet

Hunddagis daglig verksamhet

På Tallahovs hunddagis får du ta hand om hundar genom att bland annat gå promenader, genomföra hundövningar och lek.

Hunddagis daglig verksamhet

Natur och odling daglig verksamhet

Arbetsuppgifter i verksamheten är inom natur och odling. Grundtanken är individuella återhämtningsinriktade arbetsuppgifter där du ska medverka att arbeta inom trädgård eller hålla efter vandringsleder på kommunens naturreservat.

Natur och odling daglig verksamhet

Senast granskad/publicerad: