Ledsagarservice

Här finns information om ledsagare, en insats som ger dig möjlighet till ett socialt liv utifrån ditt behov.

En ledsagare underlättar ditt deltagande i samhällslivet och ger dig möjlighet till ett socialt liv utifrån ditt individuella behov samt bryter din isolering.

Servicen är individuellt utformad och ska tillgodose ditt behov av att exempelvis besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller komma ut på en promenad.

Ansök om ledsagarservice

Senast granskad/publicerad: