search
Sök
menu
Meny

Ditt sökresultat

Din sökning enskilt avlopp gav 7 träffar.

Visa bara träffar inom...

 • Bygga, bo & miljö (7)
 1. Enskilt avlopp

  en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs. Folder: Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Vi har tagit fram en folder med mer information om små avloppsanläggningar, se under Dokument. Du kan också beställa

 2. Vatten och avlopp

  om dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Vi tar hand om avloppsvattnet från disken och duschen, och renar det. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan

 3. Avlopp, ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

  Kontakta alltid miljö- och hälsoskyddskontoret före ansökan/ anmälan. Då kan vi besöka fastigheten innan du börjar anlägga ett enskilt avlopp och ansökan/ anmälan blir lättare att göra. Du behöver

 4. Övergödning i vatten

  som därifrån förs vidare till sjöar. Följ länken Enskilt avlopp och läs mer. Lantbruket Det är viktigt gödsel lagras så att ammoniakavgången blir så liten som möjligt. Det minskar det lokala nedfallet

 5. Landsjön, övergödning

  växtnäringsbalanser inom KULM för lantbrukare i länet. De lantbruk som ligger runt Landsjön och i Landsjöns tillrinningsområde erbjöds denna tjänst. Har du enskilt avlopp nära Landsjön? Ta kontakt med miljö

 6. Mulltoa, förmultningstoalett, torrtoalett

  reningsverk. För att installera en sluten tankkrävs att du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret, se länken nedan om enskilt avlopp. Länkar Enskilt avlopp Dokument Blankett för anmälan om att installera

 7. Nomineringar till stadsbyggnadspriset 2018

  nyplantering av allé Bohult 2:11, nybyggnad av växthus kombinerat med enskilt avlopp samt siktlinjer i terräng Hedenstorp 2:33, nybyggnad av kontor/industri God byggnadsvård Varsam och pietetsfull ombyggnad