search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Barnarp 1:100 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 10 december 2015 om positivt planbesked för Barnarp 1:100.

Ansökan avser att upprätta bostadsbebyggelse i form av radhus. I december 2019 utökades detaljplanen till att även innefatta Barnarp 1:98 på andra sidan Lovsjövägen samt del av Barnarp 1:10, norr om Åkerbyvägen. Förslaget är förankrat i samhällsbyggnadsutskottet i januari 2020. Sedan planbeskedsansökan genomfördes har sökandes inriktning förändrats till att förutom radhus, även innefatta kedjehus, flerbostadshus och villor.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2022
Antagande: Kvartal 1, 2022
Granskning: Kvartal 4, 2021
Samråd: Kvartal 2, 2021


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joel Johansson

036-10 50 00

 

Översiktskarta