search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Jupiter 13, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 november 2020 om positivt planbesked för Jupiter 13.

Ansökan avser att möjliggöra för byggnation av studentbostäder.

Arbetet är påbörjat men i tidigt skede.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2022
Antagande: Kvartal 3 , 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
Markanvisning: Kvartal 1, 2022
Samråd: Kvartal 4, 2021

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta