Detaljplan för Jupiter 13, Väster, Jönköpings kommun

Situationsplan

Här hittar du information om förslaget till detaljplan för fastigheten Jupiter 13 som ska möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Jupiter 13. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med bostadsbebyggelse. När detaljplanen har varit ute på samråd ska en markanvisning annonseras, vilket är en öppen tävling där byggaktörer får lämna in en intresseanmälan. Därefter sker ett urval och cirka fyra byggaktörer erbjuds ta fram var sitt byggnationsförslag för Jupiter 13.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2 , 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
Markanvisning: Kvartal 2, 2022
>> Samråd: 15 december 2021 - 9 februari 2022


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta