search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Pilten 15 m.fl., Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2017 om positivt planbesked för Pilten 15 i Jönköping.

Syfte med detaljplanen är att ändra användning från enbart kontor till kontor och bostäder samt möjlighet att utöka byggrätten med en förtätning och på höjden.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
Granskning: Kvartal 3, 2022
Samråd: Kvartal 1, 2022

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00

Översiktskarta