search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Pilten 15 m.fl., Jönköping

Här hittar du information om arbetet med detaljplan för fastigheten Pilten 15 m.fl. som ska möjliggöra för kontor och bostäder.

Syfte med detaljplanen är att ändra användning från enbart kontor till kontor och bostäder samt möjlighet att utöka byggrätten med en förtätning och på höjden.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
Samråd: Kvartal 3, 2022

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00

Översiktskarta