search
Sök
menu
Meny

Vattenledningsparken med omnejd planeras bli naturreservat

Blandad skor med stora granstammar nära vettenledningsparken.

I friluftsområdet runt Vattenledningsparken, pågår just nu en utredning för ett nytt naturreservat. Enligt pleneringen ska det finnas ett förslag till naturreservat framtaget under 2021. Förslaget tas fram i samband med att en detaljplan för ny bebyggelse på Hedenstorp upprättas.

Området runt Vattenledningsparken har stora värden för rekreation och friluftsliv. Särskilt med sin närhet till staden.

Här finns också stor variation i topografi och natur. Allt från örtrika skogar med höga värden för biologisk mångfald till äldre ekrika skogar och ädellövbranter. Även områdets granskog är intressant.

På platsen finns också ovanligt många lövkärr med källflöden, alltså platser där grundvatten rinner fram.

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är området interassant eftersom Junebäckens källor finns här.

Än så länge saknar det nya naturreservatet ett namn.