search
Sök
menu
Meny

Vattenledningsområdet

Från Jönköpings södra stadsdelar Gräshagen och Tokarp, kan du välja en brant stig mot väster. Då kommer du in i variationsrika skogar med gran, gamla ekar, kärr och porlade bäckar med källflöden.

Här är gott om stigar. De leder dig förbi alkärr och över skogsbäckar till gläntor och åkerlyckor. För hundra år sedan gick korna här och betade, en skogsbetesmark. Stora delar av skogen har därefter vuxit fritt. Därför har skogen många olika trädslag med gamla och unga träd om vartannat.