Råslättsskolan F-6

Råslättsskolan ligger i bostadsområdet Råslätt, strax utanför Jönköping.
Här går ca 450 elever i förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan finns även fritidshem.

Råslättsskolan är en mångkulturell skola med elever som talar många olika språk.

I närområdet finns stora möjligheter till aktiviteter, som t.ex. konstfrusen skridskobana, badhus, skog och natur, idrottsplats, aktivitetsarena och fotbollsplan med konstgräs.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Utvärdering

Med utgångspunkt i våra mål utvärderar vi varje år verksamheten i vårt systematiska kvalitetsarbete. Där tar vi också bl.a. fram utvecklingsområden för kommande år.

Inflytande och samarbete

Elever

 

Vårdnadshavare

Fritidshem på Råslättsskolan

Våra fem fritidshemsavdelningar vill bidra till en meningsfull fritid med inspirerade undervisning och möjlighet till rekreation. Vi har tillgång till en inspirerande närmiljö såsom idrottssal, konstgräsplan, lekparker, isbana, IP, badhus, skolskog och ett flertal lekparker.

Vi planerar, genomför och utvärderar vår undervisning utifrån Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Öppettider:
Under morgontid och kvällstid är alla avdelningar tillsammans på Smaragdens fritidshem: 06.00-07.00 och 16.45-18.00. Klockan 07.00 öppnar alla avdelningar, frukost serveras kl 7.20 i matsalen.

Viktigt att tänka på:

 • Du lägger in schema och eventuella förändringar i Vklass eller genom att ringa/sms:a till avdelningens telefon. Barnets tider utgår från vårdnadshavares studie/arbetstider. 
 • Om ditt barn blir sjukt eller ska vara ledig ska detta meddelas till fritidshemmet och i Vklass.
 • Uppsägning av fritidshemsplats sker på Barnwebben. Uppsägningstiden är en månad.
 • På fritids behövs kläder för att kunna vara ute i olika väder och under olika årstider, men också extra ombyten. Märk kläderna med namn!
 • Tänk på att alltid ha personlig kontakt med någon ur personalen när ditt barn kommer eller går hem från fritids.

Våra fritidshemsavdelningar:

Rubinen

Smaragden

Safiren

Diamanten

Kristallen

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Läs mer om fritidshem, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Råslättsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog
 • speciallärare

Hälsa är att må bra såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Om eleverna mår bra presterar de bättre i skolan. Här följer några exempel på hur vi arbetar för god hälsa:

 • Eleverna har idrott minst två gånger i veckan.
 • Vi uppmuntrar till ”naturlig rörelse” både på raster och på lektioner – inne som ute.
 • Vi ser till att skolgården är stimulerande och inbjuder till rörelseaktiviteter.
 • Vi promenerar till utflyktsmål. Vi serverar näringsrik och välbalanserad skollunch som är tillagad i vårt kök.
 • Vi har förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering.
 • Vi arrangerar gemensamma aktiviteter som t.ex. skridskoåkning, så eleverna på skolan lär känna varandra bättre och har trevligt ihop.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Råslättsskolan
Pärlugglegatan 8
556 11 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Ann-Jeannette Carlander Hättström

036-10 24 54

Biträdande rektor

Hanna Lafourcade

036-10 81 21

Biträdande rektor

Viktoria Lann

036-10 21 72

IT-administratör

Sam Cheraghian

0721-46 21 03

Skolsköterska

Anna-Sara Galmén

036-10 64 55

Skolsocionom

Anna Mosserud

0730-92 47 76

Specialpedagog

Carina Laurin

036-10 27 07

Kurator

Klara Tisell

036-10 25 83

Vaktmästare

Rickard Leijon

0702-71 63 38

Kökschef

Kristina Jallow

036-10 67 10

Idrottslärare

Mikael Blomberg

036-10 64 58

Idrottslärare

Armin Krakonja

036-10 64 58

Fritidshem

Telefon

Kristallen

036-10 66 41

Smaragden

036-10 60 66

Rubinen

036-10 68 14

Safiren

036-10 30 69

Diamanten

036-10 60 04


Senast granskad/publicerad: