Elevens dator eller surfplatta

Här finns information till vårdnadshavare om utlån av dator eller surfplatta till alla elever och om vad du ska tänka på när dator eller surfplatta ska lämnas tillbaka.

Inom förskola och skola jobbar vi med digitalisering för att hitta nya sätt att lära och öka motivation. Vi vill skapa moderna, motiverande och kreativa miljöer för elever i skolan. Eleven ska ha de bästa förutsättningarna att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, se möjligheter, förstå risker och kunna värdera information.

En digital enhet till alla elever – En till en

För att varje elev ska ha likvärdig tillgång till digitala resurser för lärande får alla elever under sin skoltid låna en egen dator eller surfplatta (En till en). Den digitala enheten ska fungera som ett komplement till övriga läromedel. Datorn eller surfplattan lånas under tre år och byts ut i årskurs fyra, årskurs sju samt år ett på gymnasiet.

Att tänka på med den digitala enheten

 • Enheten är ömtålig. Var försiktig med den.
 • Enheten är stöldbegärlig. Den ska alltid finnas under uppsikt eller i godkänd förvaring på skolan, till exempel elevskåp.
 • Efter skoldagen tar eleven i regel med enheten hem. Årskurs 1-3 i grundskolan förvarar enheten på skolan även efter skoltid.

Vart vänder jag mig om problem uppstår med den digitala enheten?

Varje grund- och gymnasieskola har en IT-administratör som eleven ska vända sig till om problem uppstår. Respektive skola informerar om vem hen är.

Vad händer om enheten skadas eller förloras?

Skolan arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare för att förebygga skador på eller förlust av den digitala enheten, men ibland kan det inträffa oönskade händelser.

Om en skada uppstår ber vi dig göra följande:

 1. Anmäl skadan eller förlusten till IT-administratören/gymnasieteknikern på skolan.
 2. IT-administratören gör en skade- eller förlustanmälan
 3. Enheten repareras eller ersätts.

Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig om eleven inte har hanterat enheten korrekt.

Återlämning eller köp av lånad surfplatta/dator

Under din skolgång i grund- och gymnasieskola lånar du en surfplatta eller en dator av utbildningsförvaltningen. Tanken är att den ska underlätta din skolgång och förstärka lärandet. Datorn/surfplattan har en begränsad livstid, och måste bytas ut med några års mellanrum.

Här kan du läsa lite mer om vad du behöver tänka på när du får information från din skola att din digitala enhet ska lämnas tillbaka.

Hur länge används din surfplatta/dator?

I grundskolans år 1-6 används en surfplatta/dator som regel i fyra år (45 månader).

I grundskolans år 7-9 och gymnasiets åk 1-3 används en surfplatta/dator i tre år (33 månader).

Vad händer med din surfplatta/dator sedan?

Efter att 33 eller 45 månader har gått samlas den digitala enheten in.

I grundskolans år 6 och 9 samt gymnasieskolans år 3 erbjuds även elever att köpa den surfplatta/dator man lånat för restvärdet.

Surfplattor/datorer som lämnats in skickas till ett företag som jobbar med återbruk/skrotning. De gör följande:

 • Informationen på enheterna raderas
 • Enheter som är i gott skick säljs vidare
 • Enheter som är i dåligt skick återvinns

Vad är viktigt att tänka på vid inlämning?

Surfplattan/datorn lånas av utbildningsförvaltningen. Att det uppstår rimligt slitage under den tid den används är ganska självklart.

När du vill lämna tillbaka din surfplatta/dator kollar vi följande:

Vi kollar:

Du kan behöva:

Är enheten ren?

Rengöra enheten

Är enheten fri från klistermärken?

Ta bort ev klistermärken

Är enheten hel?

Köpa eller ersätta reparation av enheten om ev skador bedöms överstiga normalt slitage

Fungerar enheten?

Köpa eller ersätta reparation av enheten om ev skador bedöms överstiga normalt slitage

Medföljer laddare?

Ersätta ev avsaknad av laddare

Vad händer om du vill köpa surfplatta/dator?

Vad ingår i köpet?

 • Det är hårdvaran som köps - surfplatta/dator med laddare
 • Mjukvara ingår ej, till exempel Microsoft 365 och Office-paketet

Hanteringen av din enhet försvinner

 • Surfplatta/dator är hanterad av ett system som skickar ut appar och inställningar. Hanteringen kommer tas bort vid köp. Konkret innebär det t.ex. att appar som skickats ut av systemet, t.ex. Vklass, kommer försvinna

Ditt elevkonto i kommunen försvinner

 • Elevkonto i Jönköpings kommun kommer sluta att fungera efter en tid när du slutat skolan, t.ex. i gymnasieskolans år 3. Detta innebär konkret:
  • Inloggningsuppgifterna kommer sluta fungera
  • Allt som är fortfarande är lagrat på t.ex. OneDrive och i Teams kommer raderas

Viktigt att du skapar lokalt konto på en elevdator

 • Ditt elevkonto i Jönköpings kommun kommer sluta fungera efter en tid. Detta innebär konkret:
  • Innan du slutat skolan behöver du skapa ett eget/lokalt konto för att komma in i din dator efter ett köp. Din skola visar hur du gör.
  • Du behöver spara inloggningsuppgifter för ditt lokala konto, eftersom dina gamla inloggningsuppgifter kommer sluta fungera efter en tid

Senast granskad/publicerad: