search
Sök
menu
Meny

Ekhagsskolan

bild ekhagsskolan

Skolan ligger centralt i Jönköping med närhet till Bondbergets naturreservat, Vättern och idrottsanläggningar. Det ger oss fantastiska förutsättningar till ett stimulerande lärande med naturen i vår närhet.

Ekhagsskolan är en grundskola som omfattar åk F-6 och fritidshem . På Ekhagsskolan går ca 380 elever. Vi lär och har roligt tillsammans i en trygg och trivsam skolmiljö.

Möjligheternas skola

Vi vill vara en del i den skolan tillsammans med alla våra elever.

"Vi vill skapa en skola där alla barn och vuxna känner sig trygga , mår bra och har lust att lära".

Undervisningen utgår från de nationella styrdokumenten. Elevernas lärande och kunskapsresultat är i fokus.

Under åren på Ekhagsskolan ges varje elev möjlighet att utveckla sina kunskapsresultat, sin självbild och sin självkänsla.

Alla elever ska känna att de lyckas!

Skolledningen
Kerstin Tibbelin och Frida Hallin