search
Sök
menu
Meny

Ekhagsskolan

bild ekhagsskolan

Skolan ligger centralt i Jönköping med närhet till Bondbergets naturreservat, Vättern och idrottsanläggningar. Det ger oss fantastiska förutsättningar till ett stimulerande lärande med naturen i vår närhet.

Ekhagsskolan är en grundskola som omfattar åk F-6 och fritidshem . På Ekhagsskolan går ca 360 elever. Vi lär och har roligt tillsammans i en trygg och trivsam skolmiljö.

Möjligheternas skola

Vi vill vara en del i den skolan tillsammans med alla våra elever.

"Vi vill skapa en skola där alla barn och vuxna känner sig trygga , mår bra och har lust att lära".

Undervisningen utgår från de nationella styrdokumenten. Elevernas lärande och kunskapsresultat är i fokus.

Under åren på Ekhagsskolan ges varje elev möjlighet att utveckla sina kunskapsresultat, sin självbild och sin självkänsla.

Alla elever ska känna att de lyckas!

Skolledningen
Kerstin Tibbelin, Frida Hallin och Malin Hûbsch (Tj.l)