search
Sök
menu
Meny

Ekhagsskolan

Elever på Ekhagsskolan.

Vi vill skapa en skola där alla barn och vuxna känner sig trygga, mår bra och har lust att lära. Under åren på Ekhagsskolan ges varje elev möjlighet att utveckla sina kunskapsresultat, sin självbild och sin självkänsla. Undervisningen utgår från de nationella styrdokumenten. Elevernas lärande och kunskapsresultat är i fokus. Alla elever ska känna att de lyckas!

En skola att längta till

Vi på Ekhagsskolan är måna om elevernas hälsa och eftersom forskning visar att barn och ungdomar är stillasittande för mycket, så har vi satsat på rörelse på skoltid. Två dagar i veckan utöver de ordinarie idrottslektionerna har de äldre eleverna ett pulshöjande pass, PULS30. De yngre eleverna har RÖRIS.

Ekhagsskolan har för närvarande drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmen är grupperade i F-1, 2–3 samt årskurs 4–6. Vi lär och har roligt tillsammans i en trygg och trivsam skolmiljö.

Skolan ligger centralt med bra lokaler och närhet till skog, natur och många av kommunens närliggande aktiviteter så som Kinnarps arena, Rosenlundsbadet, KFUM m.m. Det ger oss fantastiska möjligheter till ett stimulerande lärande.

Styrkan med vår enhet är engagerade, kompetenta medarbetare som bidrar till ett positivt arbetsklimat som bygger på god kommunikation. Hos våra fantastiska elever finner vi en mångfald av olika kulturer. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet där alla ges möjlighet att utvecklas och där det är positivt med nytänk och förändring.

Välkommen till Ekhagsskolan – en skola att längta till.

Skolledningen
Kerstin Tibbelin och Susanne Kristensson

 

Kontakta oss

Du når oss som arbetar på Ekhagsskolan med kontaktuppgifterna nedan.

Sjukanmälan sker via v-klass

Adress
Ekhagsringen 10
554 56 Jönköping

Skolledning

Skolledning

Namn och e-post

Titel

Telefon

Kerstin Tibbelin

Rektor

036-10 71 40

Susanne Kristensson

Bitr. rektor

036-10 60 08

Mari Ylenfors

Specialpedagog

036-10 29 35

Anna-Karin Lilja

Specialpedagog

036-10 29 35

Ann-Louise Wilander

Skoladministratör

036-10 68 28


Elevhälsan

Elevhälsan

Namn och e-post

Titel

Telefon

Anna-Lena Fornander

Skolsköterska

036-10 64 28

Weronica Syversen

Skolkurator

036- 10 69 81


Arbetslag Boken

Arbetslag Boken, telefon 0730-58 68 77

Arbetslag Eken

Arbetslag Eken, telefon 0702-98 66 14

Arbetslag Kastanjen

Arbetslag Kastanjen, telefon 0702-94 02 65

Fritidshem åk 2-3

Fritidshem åk 2-3, telefon 0730-58 72 06

Fritidshem åk 4-6

Fritidshem åk 4-6, telefon 0705-76 49 03

Övrig personal


Övrig personal

Namn och e-post

Titel

Telefonnr

Sacip Kurtisi

Vaktmästare

036-10 64 27

Karin Ljungkvist

Textilslöjd


Ronnie Hallberg

Trä- och metallslöjd


Desirée Alm

Speciallärare

036-10 64 21

Monica Halonen

Speciallärare

036-10 64 21