search
Sök
menu
Meny
Sök

Ekhagsskolan F-6

Elever på Ekhagsskolan.

Ekhagsskolan F-6 är en skola där vi önskar att alla barn och vuxna känner sig trygga, mår bra och har lust att lära. Under åren på Ekhagsskolan ges varje elev möjlighet att utveckla sina kunskapsresultat, sin självbild och sin självkänsla. Undervisningen utgår från de nationella styrdokumenten. Elevernas lärande och kunskapsresultat är i fokus. Alla elever ska känna att de lyckas!

En skola att längta till

Vi på Ekhagsskolan är måna om elevernas hälsa och eftersom forskning visar att barn och ungdomar är stillasittande för mycket, så har vi satsat på rörelse på skoltid. Två dagar i veckan utöver de ordinarie idrottslektionerna har de äldre eleverna ett pulshöjande pass, PULS30. De yngre eleverna har RÖRIS.

Ekhagsskolan har för närvarande drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmen är grupperade i F-1, 2–3 samt årskurs 4–6. Vi lär och har roligt tillsammans i en trygg och trivsam skolmiljö.

Skolan ligger centralt med bra lokaler och närhet till skog, natur och många av kommunens närliggande aktiviteter såsom Husqvarna Garden, Rosenlundsbadet, KFUM m.m. Det ger oss fantastiska möjligheter till ett stimulerande lärande.

Styrkan med vår enhet är engagerade, kompetenta medarbetare som bidrar till ett positivt arbetsklimat som bygger på god kommunikation. Hos våra fantastiska elever finner vi en mångfald av olika kulturer. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet där alla ges möjlighet att utvecklas och där det är positivt med nytänkande och förändring.

Välkommen till Ekhagsskolan – en skola att längta till.

Skolledningen
Susanne Kristensson och Tomas Claesson

Kontakta oss

Du når oss som arbetar på Ekhagsskolan med kontaktuppgifterna nedan.

Sjukanmälan sker via v-klass

Adress
Ekhagsringen 10
554 56 Jönköping

Skolledning

Skolledning

Namn och e-post

Titel

Telefon

Susanne Kristensson

Rektor

036-10 60 08

Tomas Claesson

Biträdande rektor

036-10 71 40

Mari Ylenfors

Specialpedagog

036-10 29 35

Anna-Karin Lilja

Specialpedagog

036-10 29 46

Ann-Louise Wilander

Skoladministratör

036-10 68 28


Elevhälsan

Elevhälsan

Namn och e-post

Titel

Telefon

Anna-Lena Fornander

Skolsköterska

036-10 64 28

Weronica Syversen

Skolkurator

036- 10 69 81


Fritidshem åk F-1

Fritidshem åk F–1:

Fritidshem åk 2-3

Fritidshem åk 4-6

Övrig personal


Övrig personal

Namn och e-post

Titel

Telefonnummer

Sacip Kurtisi

Vaktmästare

036-10 64 27

Karin Ljungkvist

Textilslöjd


Ronnie Hallberg

Trä- och metallslöjd


Desirée Alm

Speciallärare

036-10 64 21

Monica Halonen

Speciallärare

036-10 64 21