search
Sök
menu
Meny

Hisingstorpsskolan

Hisingstorpsskolan ligger naturskönt beläget på de västra höjderna i Jönköping.

Grillplats med vindskydd

På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt, roligt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat.

Det finns en medveten strävan efter att barnen tillägnar sig goda baskunskaper, demokratiska värderingar, samarbetsförmåga och självständigt tänkande.

Vi har ca 450 elever — från förskoleklass upp t.o.m. Åk 6.

Skolan är uppdelad i 7 åldershomogena arbetslag som arbetar med flexibla undervisningsgrupper inom varje arbetslag och två arbetsenheter åk 1-3 och åk 4-6. Arbetslagen består av lärare och fritidspedagoger.

Skolan har 250 elever som är inskrivna på våra fritidshem. Fritidsklubben för de äldre eleverna finns i hyrda lokaler på Fjällstugan. (3-6)

gunga med "bildäck"

På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt, roligt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat.

Vi värnar om att ha ett gott och nära samarbete med föräldrarna vilket ger oss goda förutsättningar att nå våra mål.

Utomhusmiljön har naturliga förutsättningar som stimulerar till lek och kreativitet.