search
Sök
menu
Meny
Sök

Hisingstorpsskolan F-6

Hisingstorpsskolan F-6 ligger naturskönt beläget på de västra höjderna i Jönköping.

Grillplats med vindskydd

På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt, roligt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat.

Det finns en medveten strävan efter att barnen tillägnar sig goda baskunskaper, demokratiska värderingar, samarbetsförmåga och självständigt tänkande.

Vi har ca 450 elever — från förskoleklass upp t.o.m. Åk 6.

Skolan är uppdelad i 7 åldershomogena arbetslag som arbetar med flexibla undervisningsgrupper inom varje arbetslag och två arbetsenheter åk 1-3 och åk 4-6. Arbetslagen består av lärare och fritidspedagoger.

Skolan har 250 elever som är inskrivna på våra fritidshem. Fritidsklubben för de äldre eleverna finns i hyrda lokaler på Fjällstugan. (3-6)

gunga med "bildäck"

På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt, roligt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat.

Vi värnar om att ha ett gott och nära samarbete med föräldrarna vilket ger oss goda förutsättningar att nå våra mål.

Utomhusmiljön har naturliga förutsättningar som stimulerar till lek och kreativitet.

Hisingstorpsskolans fritidshem

På Hisingstorpsskolan har vi 4 fritidshemsavdelningar med cirka 250 barn inskrivna. Vi har en gemensam arbetsplan för fritidshemmen på Hisingstorpsskolan

Avdelningen Blixten (Åk 1) är vår öppnings- och stängningsavdelning. Den har öppet kl. 06.30-18.00 om vi inte har kommit överens om något annat.

Hisingstorpsskolans elevhälsoteam

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa, att stödja elevernas utveckling mot målen och att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleverna.

I detta ingår även att förebygga ohälsa och att uppmärksamma och utreda orsaker som kan utgöra hinder för lärande och utveckling.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i samverkan.

Elevhälsoteamet på Bymarkens skolområde består av

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lena Nordh-Jonsson

036-10 61 72

Specialpedagog

Katarina Andersson

036-10 28 57

Skolsköterska

Anna Josefsson

036-10 61 74

Kurator

Emma Engborg

036-10 27 51

Dessutom ingår skolläkare (bokas via skolsköterskan) och psykolog, som deltar vid behov.

pdf: Vinterkräksjukan Pdf, 36.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 36.4 kB)

pdf: Huvudlus Pdf, 28 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 28 kB)

Kontakta oss

Adress
Valhallavägen 36
554 47 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lena Nordh-Jonsson

036-10 61 72

Biträdande Rektor

Linda Landén

036-10 70 92

Biträdande rektor

Sofia Wissö

036-10 68 84

Skoladministratör

Helena Rossler

036-10 66 19

Vaktmästare

Krister Green

036-10 61 73

Vaktmästare

Timo Grudemo

036-10 77 42

Skolsköterska

Anna Josefsson

036-10 61 74

Skolläkare

Maria Lind

skolläkartid bokas genom skolsköterskan

Kurator

Emma Engborg

036-10 27 51

Specialpedagog

Katarina Andersson

036-10 28 57

  • Anmäla sjukdom, Vklass, 036-10 28 00

Fritidshem