search
Sök
menu
Meny

Ljungarumsskolan F-6

Ljungarumsskolan sedd utifrån

Ljungarums skolområde F-6 är beläget i den södra delen av Jönköping. Skolområdet består av två skolor - Ljungarumsskolan F-6 och Strömsbergsskolan F-3.

Sammanlagt har Ljungarums skolområde ca 400 elever och personalen består av ca 60 personer. På Ljungarumsskolan går det ca 300 elever i åk F- 6.

Inom skolområdet vill vi samarbeta och samverka så mycket som möjligt - vi ser de två olika skolorna som en möjlighet till att utveckla vårt arbete för en likvärdig skola. På Ljungarumsskolan F-6 bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete av kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Vi har flera arbetsgrupper på skolan som förstärker det systematiska kvalitetsarbetet. Trevliga elever, professionell personal, bra utemiljö och bra lokaler gör Ljungarumsskolan F-6 till en attraktiv skola.

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker på telefon 036-10 28 00

Kontakta oss

Ljungarumsskolan
Värnamovägen 1
553 39 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Catarina Markus

036-10 62 43

Biträdande rektor

Tomas Claesson

036-10 62 41

Skolsköterska

Eva Petersson

036-10 61 27

Specialpedagog

Nahide Zogaj

070-881 58 79

Vaktmästare

Åke Jenå

036-10 61 26

Skolmåltidsföreståndare

Yvonne Eklund

036-10 61 24

Personalrum


036-10 61 18

Kontakta Skattkistan

sms: 0722-544335
sms: 0725-385983

Titel

Namn och e-post

Telefon

 

Fritidslärare

Mia-Terese Andersson

107241 / 107745

Fritidspedagog

Jan Fredriksson

107241 / 107745

Fritidslärare

Anders Lindström

107241 / 107745

Fritidspedagog

Daniel Sveningsson

107241 / 107745

Fritidslärare

Ing-Marie Jansson

107241 / 107745

Fritidspedagog

Lotta Sporrstedt Lätt

107241 / 107745

Elevassistent

Mona-Lisa Larsson

107241 / 107745

Kontakta Tallen

sms: 0722-544337

Tallen

Namn och e-post

Telefon


Fritidslärare

Linda Kärnhall Engkvist

10 74 77

Fritidslärare

Daniel Dancu

10 74 77

Fritidspedagog

Monica Arvidsson

10 74 77

Fritidspedagog

Mikael Ferm

10 74 77

Kontaktuppgifter till lärare

Lärare

År eller ämne

Namn och e-post

Telefon

Förskolelärare

Camilla Holmberg

107241 107745

Förskolelärare

Emelie Sollenby

107241 107745

år 1 - 3

Ingrid Hultman

036-10 61 18

år 1 - 3

Marie Wittesjö

036-10 61 18

år 1 - 3

Jenny Augustsson

036-10 61 18

år 1 - 3

Åsa Roos

036-10 61 18

år 1 - 3

Cecilia Samuelsson

036-10 61 18

år 1 - 3

Klas Lübking

036-10 61 18
år 5

Samuel Lundahl

036-10 61 33

år 5

Marie Mieritis

036-10 61 33

år 5

Rebecca Stolper

036-10 61 33

år 6

Ann-Christine Andersson

036-10 79 31

år 6

Mats Johansson

036-10 79 31

år 6

Malin Axelsson

036-10 79 31

år 4

Anna Karin Holm

036-10 79 31

år 4

Anders Franzén

036-10 79 31

år 4

Anna Lago

036- 10 79 31

Slöjd

Klas Lübking

036-10 61 18

Slöjd

Sandra Wennblom

036-10 61 18