search
Sök
menu
Meny

Österängsskolan F-6

Flera händer håller i två hjärtformade stenar.

Österängsskolan är en F-6 skola som finns på Österängen mellan naturområdet Bondberget och Vättern. Skolan består av grundskola och grundsärskola. En fantastisk skola!

Österängens skolområde består av förskoleklass, grundskola, grundsärskola med inriktning träningsskola och fritidshem. Upptagningsområdet är Österängen, Kungsängen och Vättersnäs. Vår verksamhet från förskoleklass till skolår 6 på Österängen är naturskönt beläget mellan Bondberget och Vättern, med gångavstånd till Elmia och Rosenlund.

Verksamheten på Österängsskolan karakteriseras av helhetslösningar. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola med inriktning träningsskola och fritidshem samverkar och har gemensamma mål.

Det råder en familjär och trivsam stämning, både bland elever och personal. Kompetensen och kunskapsnivån är mycket hög.

Österängsskolan är en populär skola eftersom VI GÖR SKILLNAD.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är navet för den pedagogiska, medicinska och psykosociala spetskompetensen.

Teamet består av rektor (ansvarig), specialpedagog, speciallärare, förstelärare, skolsköterska och skolkurator.

Till vårt förfogande finns också skolläkare, skolpsykologer, logopeder och ett stort antal specialiserade specialpedagoger.

EHT finns alltid tillgängligt för eleverna, vårdnadshavarna och inte minst för våra pedagoger.

Vill du veta mer?

Kontakta rektor Kajsa Johansson 036-10 37 73
Kontakta skolsköterska Ida Burmeister 036-10 28 06

Lärande

Vi möter våra elever där de befinner sig och utmanar dem efter deras förmågor och förutsättningar. I skolans värld använder vi därför uttryck som "den proximala zonen".

Pedagoger (inklusive förstelärare) och EHT samverkar kring en enskild elevs behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

För att ge våra elever de bästa förutsättningarna har vi organiserat vårt pedagogiska arbete utifrån små grupper och gott om plats. Bra förutsättningar för lärande helt enkelt.

I vårt arbete använder vi bl a IKT som lärverktyg.

Vill du veta mer?

Kontakta specialpedagog Anders Gustafsson 036-10 64 49
Kontakta speciallärare och utvecklingsledare Marianne Bjenning 036-10 64 43

Skolmåltid

Doften av nybakat bröd! På Österängsskolan finns två fantastiska kockar som bl a varje torsdag förgyller våra lukt- och smakupplevelser med god soppa och nybakat bröd.

Eleverna på skolan älskar både maten och miljön. Matsalen är nyligen renoverad och det är en trivsam miljö för våra elever.

Det finns både gott om mat och gott om tid för att äta. De mångkulturella inslagen förgyller måltiderna.

Vi serverar alltid ett vegetariskt alternativ.

Vill du veta mer?
Kontakta skolmåltidsföreståndare Enida Falzic 036-10 64 45

Österängsskolas utemiljö

Österängsskolan har troligen Jönköpings kommuns största och mest innehållsrika skolgård.

Det är en grön och trivsam miljö där det finns mycket att göra, bl a en konstgräsplan (Ängens arena), två bandyrinkar, basketplaner, lekställningar, hinderbana, fotbollsplan, bollplank och flera gungor (inklusive kompisgunga).

Vi har ytterligare utrustat vår skolgård för att stimulera till ännu mera lek och rörelse. Numera finns kommunens största lekställning på Österängsskolans skolgård.

Vi har gångavstånd till naturreservatet Bondberget, Rosenlundsbadet, Vätterstranden, racket- och bowling arena, grillplatser (även under tak) och lokal buss (linje 1 och 2).

En trivsam miljö helt enkelt.

Vill du veta mer?
Kontakta vaktmästare Elvedin Deumic 036-10 64 40

Grundsärskolan inriktning träningsskola

Österängsskolan har under många år haft verksamhet inom grundsärskolan inriktning träningsskola.

Vår personal är oerhört kompetent och erfaren: vi har speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger, en bildpedagog och flera elevassistenter.

Lokalerna är nyligen renoverade och anpassade för elever med flerfunktionsnedsättningar. Våra klassrum är extremt anpassade och hjälpmedlen är många. Vi har helt enkelt ändamålsenliga lokaler. Det finns liftar, ramper och stora och anpassade toaletter.

I övrigt finns alla de anpassningar som behövs för att tillgängligheten ska vara total.

I särskoleverksamheten på Österängsskolan ingår både skol- och fritidsverksamhet för barn/elever mellan 6 och 12 år.

Eleverna på skolan har varierande funktionsnedsättningar och verksamheten måste därför anpassas efter varje elevs enskilda behov och förutsättningar.

I skolan arbetar vi utifrån träningsskolans ämnesområden: kommunikation, motorik, estetisk, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Kommunikationsträning genomsyrar vår verksamhet och alla elever använder sig av någon form av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) t ex tecken som stöd, fotografiska bilder, pratapparater etc.

Vår ambition är att varje elev ska stimuleras på bästa tänkbara sätt, t ex genom bad på Rosenlundsbadet varje vecka, ridprojekt, samarbete med kulturskolan i ämnet bild, FMT (funktionsinriktad musikterapi), temaveckor och samverkansformer med grundskolan.

Vill du veta mer?
Kontakta ledningsstöd och förstelärare Karin Granbom 036-10 38 28

Läsåret 20-21

Läsårstider för grundskolan hittar du härlänk till annan webbplats

Stängningsdagar 

Skolan och fritidshemmen är stängda
2020-08-13
2020-11-19
2021-03-09
2021-05-24

Reflektionseftermiddag (fritidshem grundskola stängda efter kl. 15.00)

2020-09-22
2020-10-21
2020-12-10
2021-02-09
2021-03-31
2021-04-29

Studiedagar 

2020-09-25
2020-11-19
2020-01-27
2021-03-09
2021-05-24

Kontakta oss

Besöks- och postadress:
Birkagatan 6
554 65 Jönköping

Kontaktuppgifter‌

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Kajsa Johansson

036-10 37 73

Biträdande rektor

Helena Larsson

036-10 53 75

Skoladministratör

Carina Thidell

036-10 69 94

Skolsköterska

Shaily Noori

036-10 28 06

Skolkurator

Annelie Eriksson

036-10 21 26

Specialpedagog

Helena Larsson

036-10 53 75

Socialpedagog

Darewan Ketfi

036-10 80 57

072-203 35 22

Socialpedagog

Ahmed Abadir

036-10 80 34

070-236 81 71

Vaktmästare

Elvedin Deumic

036-10 64 40


Kontaktuppgifter

Verksamhet

Telefon

Fritidshem Månen

036-10 71 67 eller 072-243 41 37

Fritidshem Galaxen

036-10 27 49 eller 076-115 93 65

Fritidshem Solen

036-10 26 62 eller 073-960 67 53

Fritidshem Jupiter

036-10 64 41 eller 072-574 89 53

Grundsärskola

036-10 71 62 eller 072-563 08 75

Skolmåltid

036-10 65 45

Förskoleklass

036-10 71 67 eller 076-115 93 65

Arbetslag årskurs 1

036-10 80 56 eller 072-202 67 98

Arbetslag årskurs 2

036-10 80 50 eller 072-202 54 07

Arbetslag årskurs 3

036-10 80 52 eller 072-202 65 86

Arbetslag årskurs 4

036-10 80 53 eller 072-202 71 21

Arbetslag årskurs 5

036-10 80 54 eller 072-202 68 94

Arbetslag årskurs 6

036-10 80 55 eller 072-202 68 92