Österängsskolan anpassad grundskola 1-6

Här finns information om Österängsskolan anpassad grundskola, en 1-6 skola som ligger på Österängen mellan naturområdet Bondberget och Vättern. På skolan finns även grundskola F-6 och fritidshem.

Österängsskolan anpassad grundskola ligger i samma byggnad som Österängsskolan F-6 och är en naturlig del av skolan och väl integrerad. På den anpassade grundskolan går 23 elever fördelat på fem klasser. Våra lokaler är anpassade med hjälpmedel för att möta alla elevernas olika behov och förutsättningar.

Så arbetar vi

Utbildningen i anpassad grundskola ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en anpassad grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Österängsskolan anpassad grundskola arbetar utifrån anpassade grundskolas läroplan. Några elever läser ordinarie ämnen och några ämnesområden: kommunikation, motorik, estetisk, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Vår personal har hög kompetens och erfarenhet. På skolan arbetar speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger, bildpedagog och elevassistenter.

Kommunikationsträning genomsyrar vår verksamhet och flertalet elever använder sig av någon form av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) t.ex.  tecken som stöd, fotografiska bilder, pratapparater etc.

På schemat ingår bad på Rosenlundsbadet varje vecka samt ridning en gång i månaden. Som alla skolor i kommunen finns ett bra samarbete med kulturskolan.

På den Österängsskolan anpassad grundskola samverkar vi tätt med grundskolan vid bl.a. temaveckor, uteaktiviteter och gemensamma högtider.

Inflytande och samarbete

Eleverna har inflytande över sin skoldag genom klassråd, elevråd, matråd och genom mycket individuellt stöd.

Samarbetet med vårdnadshavare sker genom utvecklingssamtal, daglig kontakt via elevens loggbok och via telefon vid behov. Skolans personal deltar i möten med externa aktörer då vårdnadshavare efterfrågar det.

Fritidshem på Österängsskolan anpassad grundskola

Fritidshem i anpassad grundskola kompletterar utbildningen i anpassad grundskola och ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidsverksamheten i anpassad grundskola är förlagd på ditt barns skola eller på ett fritidshem som finns nära hemmet.

Fritidshem i anpassad grundskola är för barn från 7 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Du som vårdnadshavare söker plats till fritidshem i anpassad grundskola via blankett som hämtas här på webben. Blanketten skickas ifylld till barn- och elevadministrationen, se kontaktuppgifter nedan.

Efter vårterminens slut, det år ditt barn fyller 13 år, kan du som vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn.

pdf: Blankett för ansökan till fritidshem i grundsärskola Pdf, 152.2 kB.

Kontaktuppgifter till barn- och elevadministratörer

Rätten till fritidshem - Skolverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om korttidstillsyn i Jönköpings kommun

På Österängsskolan anpassad grundskola finns en avdelning:

 • Bofinken, 1-6

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet i skola Länk till annan webbplats.

I Österängsskolan anpassad grundskola elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • socionom
 • specialpedagog

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

Lovdagar 2023/2024

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Studiedagar 2023/2024

 • 29 september stängningsdag
 • 22 november stängningsdag
 • 8 januari, 2024 studiedag (fritidshem är öppet)
 • 5 mars, 2024 stängningsdag
 • 20 maj, 2024 stängningsdag

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Österängsskolan anpassad grundskola
Birkagatan 6
554 65 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon 036-10 28 00. Det går också bra att ringa direkt till grundsärskolan via telefon 072-563 08 75.

Fritidshem

 • Bofinken: Telefon 036-10 71 62, 072-563 08 75
Kontaktuppgifter‌

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Åsa Selvander

036-10 24 05

Biträdande rektor

Cecilia Larsson

036-10 31 27

Biträdande rektor

Maribel Sagefalk

036-10 53 75

Skolsköterska

Mathilda Ahlgren

036-10 28 06

Skolkurator

Andreas Majala

036-10 21 26

Specialpedagog

Anna Pettersson

036-10 64 49

Skolsocionom

Henrik Lindén

036-10 64 15

Socialpedagog

Ahmed Abadir

036-10 80 34

070-236 81 71

Kökschef

Madeleine Häggblad

036-10 55 86

Vaktmästare

Elvedin Deumic

036-10 64 40


Senast granskad/publicerad: