search
Sök
menu
Meny

Råslättsskolan

Råslättsskolans entré.

Råslättsskolan är belägen strax utanför Jönköping.
Skolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidsverksamhet.

Råslättsskolan ligger i ett trevligt bostadsområde med många aktiviteter runt om i området. Här går ca 450 barn/elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har också fritidshem kopplade till varje klass. Råslättsskolan är en mångkulturell skola med många språk, skolan har också förberedelseklass för nyanlända elever i åk 3-6. i verksamheten används de tillgångar som finns i närområdet, konstfrusen skridskobana, badhus, skog, idrottsplats, aktivitetsarena och fotbollsplan med konstgräs.

Hälsa

Hälsa är att må bra såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Om eleverna mår bra presterar de bättre i skolan Följande är andra exempel på hur vi arbetar med eleverna för god hälsa:

  • Eleverna har idrott minst två gånger i veckan.
  • Vi uppmuntrar till ”naturlig rörelse” både på raster och på lektioner – inne som ute.
  • Vi ser till att skolgården är stimulerande och inbjuder till rörelseaktiviteter.
  • Vi promenerar till utflyktsmål. Vi serverar näringsrik och välbalanserad skollunch som är tillagad i vårt kök.
  • Vi har en uppskattad salladsbuffé.
  • Vi har förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering.
  • Vi arrangerar gemensamma aktiviteter som till exempel skridskoåkning så att eleverna på skolan lär känna varandra bättre och har trevligt ihop.
  • Skolsyster finns på plats på skolan fyra dagar i veckan.

Kvalitetsarbete

Med utgångspunkt i våra mål utvärderar vi varje år verksamheten i vårt sysematiska kvalitetsarbete. Där tar vi också bl.a. fram utvecklingsområden för kommande år.

Skolmåltiden

På Råslättsskolan har vi ett tillagningskök. Vi erbjuder varje dag två olika lunchrätter. Ibland lagar vi ytterligare ett alternativ.

Vi har ett modernt kök med modern utrustning. Vi strävar efter att laga all mat från grunden. För att barnen ska erbjudas en näringsriktig och god lunch har vi tagit bort mycket hel- och halvfabrikat.

Det finns även en vegetarisk rätt som alla kan välja. Vi tillagar även specialkost till de barn som har läkarintyg på att de behöver det.

Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer av hur en bra sammansatt skollunch ska vara. Vi försöker också att få eleverna att börja med en lite mindre portion för att sedan hämta mera mat om de orkar. Allt för att eleverna inte ska slänga så mycket mat.

Vi sopsorterar plast, glas, brännbart och kartong. Vi har dessutom en avfallskvarn, vars avfall används till biogas.

Vi har ett matråd där eleverna och skolmåltidsföreståndaren diskuterar olika frågor kring maten och dess innehåll.

Idag är vi sju personer som arbetar i köket. Suada, Semira, Vildane, Ann-Carine, Jane, Ing-Marie och Charlott.

Elevhälsan

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och ha elevens bästa för ögonen. När det behövs upprättar man ett åtgärdsprogram.

Elevhälsan har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, för alla elever. Det finns tillgång till olika resurspersoner i skolan – speciallärare, specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer.

För att alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, så krävs det samverkan, inte minst mellan lärare och elevhälsa.


Kontakta elevhälsoteamet

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Mats Östholm

036-10 23 85

Biträdande rektor

Ann-Christin Bomber

036-10 71 10

Skolsköterska

Liselotte Folkesson

036-10 64 55

Specialpedagog

Jessica Philip

0703-06 26 44

Kurator

Emma Florén

036-10 25 83


Kontakta oss

Råslättsskolan
Pärlugglegatan 8
556 11 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Mats Östholm

036-10 23 85

Biträdande rektor

Ann-Christin Bomberg

036-10 71 10

Skoladministratör

Vela Ojdanic

036-10 67 11

Skoladministratör

Viktoria Lann

   036-10 21 72

Skolsköterska

Liselotte Folkesson

036-10 64 55

Specialpedagog

Jessica Philip

0703-06 26 44

Kurator

Emma Florén

036-10 25 83

Vaktmästare

Lars-Erik Lindberg

0702-71 63 38

Skolmåltid

Ismeta Sedic

036-10 64 69

Idrottslärare

Mikael Blomberg

0705-31 36 02


Fritidshem

Telefon

Opalen

036-10 66 41

Smaragden

036-10 60 66

Rubinen

036-10 68 14

Safiren

036-10 30 69

Diamanten

036-10 60 04