search
Sök
menu
Meny

Råslättsskolan

Råslättsskolan är belägen strax utanför Jönköping.
Skolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidsverksamhet.

Råslättsskolan ligger i ett trevligt bostadsområde med många aktiviteter runt om i området. Här går ca 450 barn/elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har också fritidshem kopplade till varje klass. Råslättsskolan är en mångkulturell skola med många språk, skolan har också förberedelseklass för nyanlända elever i åk 3-6. i verksamheten används de tillgångar som finns i närområdet, konstfrusen skridskobana, badhus, skog, idrottsplats, aktivitetsarena och fotbollsplan med konstgräs.