Alfred Dalinskolan 7-9

Här finns information om Alfred Dalinskolan, en högstadieskola 7-9 belägen i Huskvarna centrum. På skolan går cirka 760 elever.

Alfred Dalinskolan har anor sedan 1899 men med nya visioner om att bli framtidens skola både vad det gäller kunskap, pedagogik, lokaler och teknik.

På Alfred Dalinskolan har vi ca 760 elever. Vi har ca 100 personer anställda. Skolledningen består av rektor och två st. biträdande rektorer. Elevhälsoteamet består av olika professioner, vilka stödjer elever, familjer och arbetslag. I föräldraforum, som består av föräldrar från de olika klasserna, är viljan att utveckla skolan viktig. Det Centrala elevrådet tar upp frågor från klassråden och är med i diskussioner om lokaler, utrustning och pedagogik.

Vi har ett arbetslag per årskurs. Vi har en musikklass per årskurs. Som elev har du två mentorer som lär känna dig väl och har en god föräldrakontakt. Till åk 7 kommer elever från F-6 skolor i Huskvarna centrum med omnejd. Skolan har en bra sammansättning av elever och liknar ett genomsnitt av Sverige.

Sjukanmälan

Det är viktigt att sjukanmälan görs i Vklass innan ert barns skoldag börjar. Så länge sjukdomen fortgår måste ny anmälan göras varje dag.

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Tillsammans för ditt bästa

Vi arbetar utifrån våra kärnvärden trivsel, utveckling och mångfald för att ge varje elev bästa möjligheterna och förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete. Genom att arbeta tillsammans – skola, elever och vårdnadshavare skapar vi en tydlighet och därigenom kan vi ge rätt stöd och utmaning för varje elev. På detta sätt tillgodoser vi alla elevers förutsättningar till ett ökat lärande på den nivå de befinner sig. Genom kontinuerliga samtal stödjer vi också elevens motivation i skolarbetet -en viktig faktor. Vi erbjuder studiestöd på olika nivåer för att möta varje enskild elev. På elevens val finns flera olika kurser att välja på. Skolan arbetar både förebyggande och åtgärdande med trivsel, trygghet och studiero.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Musikklass

Skolan har musikklass i varje årskurs och hit kan elever från hela kommunen söka. Där har eleverna ca sex timmar musik i veckan och något färre timmar i andra ämnen.

Vi har goda kontakter med kultur-, och näringsliv i Huskvarna centrum, vilket är nödvändigt för att kunna genomföra profilering med god kvalitet. Vårt läge i centrum är också en stor fördel med närhet till olika lokaler.

Sista dag för ansökan är 14 januari och antagningsproven görs under vecka 4.

Läs mer om musikklasserna

Personal med engagemang

För att skapa en skola med god kvalitet krävs utbildad personal med engagemang för dig som enskild elev, samt en vilja att ge en god kunskapsutveckling för alla elever, oavsett förutsättningar. På vår skola har vi detta. Vi har också hög kvalitet på kompetensutveckling inom respektive lärares ämnesområden, pedagogik och barn- och tonårsutveckling för all personal på skolan. Vi vill skapa bästa förutsättningar för elevens framtid och ge en bra grund och behörighet för kommande gymnasiestudier. Vi arbetar strategiskt med att nå en ökad måluppfyllelse i alla ämnen, med andra ord är vårt mål att du som elev ska nå minst E (godkänt) i alla ämnen när du slutar åk 9.

Alfred Dalinskolans historia

Wilhelm Tham var som framgångsrik företagare mycket intresserad av bildning och utbildning. Han reste till Stockholm för att där söka en duglig och intresserad lärare till skolan i Huskvarna.

Han kom då i kontakt med Alfred Dalin (1855–1919), som av kyrkostämman i Hakarp den 20 juli 1879 valdes till ordinarie folkskollärare i Huskvarna. 

Då Alfred Dalin tillträdde tjänsten var det gamla brukskapellet fortfarande den enda skollokalen. Samarbetet mellan Dalin och Tham resulterade i att Vapenfabriken bekostade uppförandet av tre skolhus under en tjugoårsperiod. Dessa benämndes "Lilla stenhuset" uppfört 1881 och "Stora stenhuset" uppfört 1899 –1900. Tillsammans med "Stora trähuset", som stod färdigt 1893, fick Huskvarna en modern skola som fick namnet Centralskolan. 1966 byttes namnet till Alfred Dalinskolan.

Dalins och Thams målmedvetna satsning på undervisningen resulterade i att Huskvarna skola kom att betraktas som en mönsterskola. Som skolledare ställde Alfred Dalin stora krav både på sig själv och andra. Han var en person med stark vilja, som ibland hade svårt att underordna sig andra, och han var övertygad om att människan genom utbildning och uppfostran kunde bygga en bättre värld.

Läsårstider

Läsårstider och lovdagar 2023/2024

  • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
  • Studiedagar: 21/9, 22/11
  • Höstlov: Vecka 44
  • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni
  • Studiedagar: 8/1, 5/3, 20/5
  • Sportlov: Vecka 7
  • Påsklov: Vecka 14
  • Enstaka lovdagar: 10 maj, 7 juni

Ledighetsansökan

Under vissa förutsättningar kan skolan bevilja en elev ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara läkarbesök, tandläkarbesök, familjehögtider eller religiösa högtider. Endast om det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl, får längre ledighet beviljas. Ansökan om ledighet görs i förväg via Vklass.

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Skolverkets information om ledighet i skolan Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Alfred Dalinskolan
Jönköpingsvägen 3 A
561 31 Huskvarna

Kontaktuppgifter till skolan

Titel/plats

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Tor Ekström

036-10 66 14

Biträdande rektor

Maria Vigren

036-10 66 16

Biträdande rektor

Magnus Ekelund

036-10 64 81

Skoladministratör, expedition

Anette Berg

036-10 66 21

Skolkurator

Emmie Losdal

036-10 63 93

Specialpedagog

Agneta Floberg

036-10 79 86

Speciallärare

Anna Almkvist

036-10 60 74

Socialpedagog

Filip Zado

036-10 76 30

Studie- och yrkesvägledare

Cecilia Tingåker

036-10 66 25

Skolsköterska

Sandra Andersson

036-10 77 76

Skolsköterska (ti, on)

Charlotte Bostig

036-10 77 75

Skolmåltidsföreståndare

Marie Johansson

036-10 67 85

IT-administratör

Annika Lindberg

036-10 66 66

Vaktmästare

Per Åkerstedt

036-10 23 94

Senast granskad/publicerad: