search
Sök
menu
Meny
Sök

Österängsskolan F-6

Flera händer håller i två hjärtformade stenar.

Österängens skolområde är en F-6 skola grundskola samt en 1-6 grundsärskola. Skolan ligger på Österängen mellan naturområdet Bondberget och Vättern. En skola som arbetar med ledorden kunskap, trygghet och trivsel varje dag.

Österängens skolområde består av förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Upptagningsområdet är Österängen, Kungsängen och Vättersnäs.

På skolan arbetar vi med ledorden:

Kunskap, alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt. På skolan finns specialistkompetens inom tidiga insatser på förskoleklass och åk 1. I övriga årskurser arbetar vi i mindre grupper tätt tillsamman med speciallärare, specialpedagog och kurator.

Trygghet, skolan har det senaste året arbetat mycket med att öka tryggheten på rasterna. På skolan erbjuds alltid roliga rastaktiviteter på båda skolgårdarna, två socialpedagoger som stöttar elever som behöver extra stöd för att kunna hitta meningsfulla aktiviteter samt flera rastvärdar som finns att snabbt hjälpa till. Denna satsning har bidragit till roligare raster samt betydligt färre elever som känner sig otrygga. Rasterna har i elevernas utvärderingar blivit mycket roligare.

Trivsel, tillsammans med elever och pedagoger arbetar vi för att inomhusmiljön ska vara trevlig. Klotter och skräp på golvet förekommer inte och utomhus finns städschema för varje årskurs. Tillsammans skapar vi en trivsam miljö.

Kompetensen och kunskapsnivån är mycket hög och vi är stolta över pedagogernas behörighet i alla ämnen och verksamheter. I april månad 2021 presenterades resultaten i skolenkäten över landets alla skolor. Österängsskolan får ett högt resultat av framförallt eleverna men även av personal och vårdnadshavare. Ett resultat som alla som arbetar på skolan tillsammans har skapat. Du hittar rapporter från Skolinspektionen längst ner på sidan, under länkar.

Vill du veta mer om skolan svarar vi gärna på frågor.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är navet för den pedagogiska, medicinska och psykosociala spetskompetensen.

Teamet består av rektor (ansvarig), biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och skolkurator.

Till vårt förfogande finns också skolläkare, skolpsykologer, logopeder och ett stort antal specialiserade specialpedagoger.

EHT finns alltid tillgängligt för eleverna, vårdnadshavarna och för våra pedagoger.

Vill du veta mer?

Kontakta rektor Kajsa Johansson 036-10 37 73
Kontakta skolsköterska Shaily Noori 036-10 28 06

Lärande

Vi möter våra elever där de befinner sig och utmanar dem efter deras förmågor och förutsättningar. I skolans värld använder vi därför uttryck som "den proximala zonen".

Pedagoger (inklusive förstelärare) och EHT samverkar kring en enskild elevs behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

För att ge våra elever de bästa förutsättningarna har vi organiserat vårt pedagogiska arbete utifrån små grupper och gott om plats. Bra förutsättningar för lärande helt enkelt.

I vårt arbete använder vi bl a IKT som lärverktyg.

Vill du veta mer?

Kontakta specialpedagog Helena Larsson 036-10 53 75

Skolmåltid

På skolan erbjuds varierad kost och följer kommunens riktlinjer för en näringsrik måltid.

Det finns både gott om mat och gott om tid för att äta. De mångkulturella inslagen förgyller måltiderna.

Vi serverar alltid ett vegetariskt alternativ.

Vill du veta mer?
Kontakta skolmåltidsföreståndare Enida Falzic 036-10 64 45

Österängsskolas utemiljö

Österängsskolan har en av Jönköpings kommuns största och mest innehållsrika skolgård.

Det är en grön och trivsam miljö där det finns mycket att göra, på skolan erbjuds konstgräsplan, bandyrink, basketplaner, lekställningar, hinderbana, fotbollsplan, bollplank och flera gungor.

På rasterna är det hög vuxennärvaro förstärkt med socialpedagoger. Det finns tillgång till rastbod för utlåning av leksaker samt rastaktiviteter erbjuds på båda skolgårdarna samtliga raster.

Vi har gångavstånd till naturreservatet Bondberget, Rosenlundsbadet, Vätterstranden, racket- och bowlingarena, grillplatser (även under tak) och lokal buss (linje 1 och 2).

Vill du veta mer?
Kontakta vaktmästare Elvedin Deumic 036-10 64 40

Grundsärskolan

Österängsskolan har under många år haft verksamhet inom grundsärskolan. Grundsärskolan är en naturlig del av skolan och väl integrerad med grundskolan.

Vår personal har hög kompetens och erfarenhet: vi har speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger, bildpedagog och elevassistenter.

Lokalerna är nyligen renoverade och anpassade för alla elever. Våra klassrum är anpassade med hjälpmedel för att möta allas behov.

I särskoleverksamheten på Österängsskolan ingår både skol- och fritidsverksamhet för barn/elever mellan 6 och 12 år.

Eleverna på skolan har varierande funktionsnedsättningar och verksamheten måste därför anpassas efter varje elevs enskilda behov och förutsättningar.

I skolan arbetar vi utifrån grundsärskolans läroplan. Några elever läser ordinarie ämnen och några ämnesområden: kommunikation, motorik, estetisk, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Kommunikationsträning genomsyrar vår verksamhet och flertalet elever använder sig av någon form av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) t ex tecken som stöd, fotografiska bilder, pratapparater etc.

På veckoschemat ingår bad på Rosenlundsbadet varje vecka samt ridning en gång i månaden. Som alla skolor i kommunen finns ett bra samarbete med kulturskolan. På grundsärskolan samverkar man tätt med grundskolan vid bl a temaveckor, uteaktiviteter och gemensamma högtider.

Vill du veta mer?
Kontakta skolledningen

Läsåret 2021-2022

Läsårstider för grundskolan hittar du här Länk till annan webbplats.

Studiedagar 

2021-09-21 fritidshem öppet
2021-11-26
2022-01-19 fritidshem öppet
2022-03-07
2022-05-17

Reflektionseftermiddag (fritidshem grundskola stängda efter kl. 15.00)

2021-09-07
2021-10-13
2021-12-19
2022-01-25
2022-03-02
2022-04-21

Kontakta oss

Besöks- och postadress:
Birkagatan 6
554 65 Jönköping

Kontaktuppgifter‌

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Kajsa Johansson

036-10 37 73

Biträdande rektor

Helena Larsson

036-10 53 75

Biträdande rektor

Cecilia Larsson

036-10 31 27

Skoladministratör

Carina Thidell

036-10 69 94

Skolsköterska

Mathilda Ahlgren

036-10 28 06

Skolkurator

Annelie Eriksson

036-10 21 26

Specialpedagog

Anna Pettersson

036-10 64 49

Socialpedagog

Darewan Ketfi

036-10 80 57

072-202 66 61

Socialpedagog

Ahmed Abadir

036-10 80 34

070-236 81 71

Vaktmästare

Elvedin Deumic

036-10 64 40


Kontaktuppgifter

Verksamhet

Telefon

Fritidshem Månen

036-10 71 67 eller 076-115 93 65

Fritidshem Galaxen

036-10 27 49 eller 073-960 67 53

Fritidshem Solen

036-10 26 62 eller 072-243 41 37

Fritidshem Jupiter

036-10 64 41 eller 072-574 89 53

Grundsärskola

036-10 71 62 eller 072-563 08 75

Skolmåltid

036-10 64 45

Förskoleklass

036-10 80 63 eller 072-208 82 06

Arbetslag årskurs 1

036-10 80 55 eller 072-202 68 92

Arbetslag årskurs 2

036-10 80 56 eller 072-202 67 98

Arbetslag årskurs 3

036-10 80 50 eller 072-202 54 07

Arbetslag årskurs 4

036-10 80 52 eller 072-202 65 86

Arbetslag årskurs 5

036-10 80 53 eller 072-202 71 21

Arbetslag årskurs 6

036-10 80 54 eller 072-202 68 94