search
Sök
menu
Meny
Sök

Råslättsskolan F-6

Råslättsskolan är belägen strax utanför Jönköping.
Skolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidsverksamhet.

Råslättsskolans entré.

Råslättsskolan ligger i ett trevligt bostadsområde med många aktiviteter runt om i området. Råslättsskolan är en mångkulturell skola med många språk och här går cirka 450 barn och elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har också fritidshem kopplade till varje klass.

I verksamheten används de tillgångar som finns i närområdet, konstfrusen skridskobana, badhus, skog, idrottsplats, aktivitetsarena och fotbollsplan med konstgräs.

Hälsa

Hälsa är att må bra såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Om eleverna mår bra presterar de bättre i skolan Följande är andra exempel på hur vi arbetar med eleverna för god hälsa:

  • Eleverna har idrott minst två gånger i veckan.
  • Vi uppmuntrar till ”naturlig rörelse” både på raster och på lektioner – inne som ute.
  • Vi ser till att skolgården är stimulerande och inbjuder till rörelseaktiviteter.
  • Vi promenerar till utflyktsmål. Vi serverar näringsrik och välbalanserad skollunch som är tillagad i vårt kök.
  • Vi har en uppskattad salladsbuffé.
  • Vi har förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering.
  • Vi arrangerar gemensamma aktiviteter som till exempel skridskoåkning så att eleverna på skolan lär känna varandra bättre och har trevligt ihop.
  • Skolsyster finns på plats på skolan fyra dagar i veckan.

Kvalitetsarbete

Med utgångspunkt i våra mål utvärderar vi varje år verksamheten i vårt systematiska kvalitetsarbete. Där tar vi också bl.a. fram utvecklingsområden för kommande år.

Skolmåltiden

På Råslättsskolan har vi ett tillagningskök. Vi erbjuder varje dag två olika lunchrätter. Ibland lagar vi ytterligare ett alternativ.

Vi har ett modernt kök med modern utrustning. Vi strävar efter att laga all mat från grunden. För att barnen ska erbjudas en näringsriktig och god lunch har vi tagit bort mycket hel- och halvfabrikat.

Det finns även en vegetarisk rätt som alla kan välja. Vi tillagar även specialkost till de barn som har läkarintyg på att de behöver det.

Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer av hur en bra sammansatt skollunch ska vara. Vi försöker också att få eleverna att börja med en lite mindre portion för att sedan hämta mera mat om de orkar. Allt för att eleverna inte ska slänga så mycket mat.

Vi sopsorterar plast, glas, brännbart och kartong. Vi har dessutom en avfallskvarn, vars avfall används till biogas.

Vi har ett matråd där eleverna och skolmåltidsföreståndaren diskuterar olika frågor kring maten och dess innehåll.

Elevhälsan

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och ha elevens bästa för ögonen. När det behövs upprättar man ett åtgärdsprogram.

Elevhälsan har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, för alla elever. Det finns tillgång till olika resurspersoner i skolan – speciallärare, specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer.

För att alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, så krävs det samverkan, inte minst mellan lärare och elevhälsa.


Kontakta elevhälsoteamet

Titel

Namn och e-post

Telefon

Tf. rektor

Ann-Jeannette Carlander Hättström

036-10 24 54

Biträdande rektor

Benjamin Barthoma

036-10 23 51

Skolsköterska

Liselotte Folkesson

036-10 64 55

Specialpedagog

Jessica Philip

036-10 74 55

Specialpedagog

Carina Laurin

036-10 27 07

Kurator

Emma Florén

036-10 25 83


Fritidshem på Råslättsskolan

Våra fem fritidshemsavdelningar vill bidra till en meningsfull fritid med inspirerade undervisning och möjlighet till rekreation. Vi planerar, genomför och utvärderar vår undervisning utifrån Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Våra fritidshemsavdelningar:

Avdelning

Titel

Namn

Rubinens fritidshem

Lärare i fritidshem

Kerstin Berggren


Lärare i fritidshem

Kevin Brager


Lärare i fritidshem

Agneta Karlsson

Smaragdens fritidshem

Lärare i fritidshem

Madeleine Karlsson


Lärare i fritidshem

Patrik Olofsson


Lärare i fritidshem

Felicia Lantz

Safirens fritidshem

Lärare i fritidshem

Michaela Andersson


Lärare i fritidshem

Lowisa Hanzén


Lärare i fritidshem

Robin Waern

Diamantens fritidshem

Lärare i fritidshem

Samuel Ahlm


Lärare i fritidshem

Johan Stalin


Lärare i fritidshem

Linus Lindblad

Kristallens fritidshem

Lärare i fritidshem

Lisa Meijer


Lärare i fritidshem

Lucas Ramberg

Så här arbetar vi på fritidshemmen:
Under morgon/kvällsfritids är alla avdelningar tillsammans på Smaragdens fritidshem, 06.00-07.00 och 16.45-18.00. Klockan 07.00 öppnar alla avdelningar och 07.20 går vi till matsalen för att äta frukost.

Vi har tillgång till en inspirerande närmiljö såsom idrottssal, konstgräsplan, lekparker, isbana, IP, badhus, skolskog och ett flertal lekparker.


Viktigt att tänka på:
Schema läggs in på V-klass, eventuella förändringar görs också i V-klass eller genom att ringa/sms:a till avdelningens telefon.

Om ditt barn blir sjukt eller ska vara ledig ska detta meddelas till fritidshemmet. Du kan sjukanmäla/lägga in frånvaro på V-klass eller ringa/sms:a till avdelningens telefon.

Uppsägning av fritidshemsplats sker på särskild blankett och uppsägningstiden är en månad.

På fritids behöver du kläder för att kunna vara ute i olika väder och under olika årstider, men också extra ombyten. Märk kläderna med namn!

Barnets tider utgår från vårdnadshavares studie/arbetstider.

Tänk på att alltid ha personlig kontakt med någon ur personalen när ditt barn kommer/går hem från fritids.

Vid frågor om V-klass kan ni ringa till Jönköpings kommuns kontaktcenter, 036-10 50 00.

Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss! Om ni har några frågor eller funderingar är ni självklart välkomna att ringa eller besöka oss.

Välkommen till Råslätts fritidshem!

Länkar

Läroplan för fritidshem, Skolverket Länk till annan webbplats.

Läsårstider

Kontakta oss

Råslättsskolan
Pärlugglegatan 8
556 11 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Ann-Jeannette Carlander Hättström

036-10 24 54

Biträdande rektor

Hanna Lafourcade

036-10 81 21

Biträdande rektor

Benjamin Barthoma

036-10 23 51

Skoladministratör

Viktoria Lann

   036-10 21 72

Skolsköterska

Liselotte Folkesson

036-10 64 55

Skolsocionom

Emina Bitic

0730-924776

Specialpedagog

Jessica Philip

036-10 74 55

Specialpedagog

Carina Laurin

036-10 27 07

Kurator

Emma Florén

036-10 25 83

Vaktmästare

Rickard Leijon

0702-71 63 38

Skolmåltid


036-10 64 69

Idrottslärare

Mikael Blomberg

036-10 64 58

Idrottslärare

Armin Krakonja

036-10 64 58

Fritidshem

Telefon

Kristallen

036-10 66 41

Smaragden

036-10 60 66

Rubinen

036-10 68 14

Safiren

036-10 30 69

Diamanten

036-10 60 04