search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun

Skiss över området.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av ca 130 bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Tahe 1:66. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Detaljplanen fick laga kraft 14 november 2019.

Tidplan

>> Laga kraft: 14 november 2019
Antagande: 17 oktober 2019
Granskning: 6 juli – 10 september 2018
Samråd: 29 juni – 22 september 2016


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.5 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 111.5 kB)

Tidigare handlingar

Granskning

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.4 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 164.8 kB)

Samråd

Plankarta (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivning (pdf, 8.4 MB)

Behovsbedömning (pdf, 111.8 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 59 27

 

Översiktskarta