search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun

Skiss över området.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av ca 130 bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Tahe 1:66. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Detaljplanen fick laga kraft 14 november 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.5 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 111.5 kB)

Tidigare handlingar

Granskning

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.4 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 164.8 kB)

Samråd

Plankarta (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivning (pdf, 8.4 MB)

Behovsbedömning (pdf, 111.8 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta