search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Barnarp 3:1, Barnarp

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 12 december 2018 om positivt planbesked för Barnarp 3:1.

Ansökan avser möjliggörande av byggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:
Laga kraft: Kvartal 4, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Kvartal 3-4, 2021
Samråd: Kvartal 2, 2021

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 50 00

 

Översiktskarta