search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Södra Jorstorp 6:2, Gränna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 november 2020 om positivt planbesked för Södra Jorstorp 6:2, Gränna.

Ansökan avser att möjliggöra för byggnation av verksamhetsområde

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta