Föreskrifter, skötsel och dispens från reservatsföreskrifter

Här hittar du information om beslutade föreskrifter för naturreservat och möjligheten att söka om dispens från reservatsföreskrifterna.

Varje naturreservat har ett beslut där det står om värdena i området och syftet med naturskyddet. Till beslutet finns en skötselplan.

I beslutet finns också föreskrifter vad man får och inte får göra i naturreservatet. Dessa hittar du på informationstavlor i området och på Länsstyrelsens webbplats. Vill du se besluten och andra naturskyddade områden finns de i Naturvårdsverket kartverktyg Skyddad natur.

Planerade åtgärder i naturreservat

Söka dispens

Vill du söka dispens från reservatsföreskrifterna i naturreservat som kommunen har bildat så använd blanketten dispensansökan. De kommunala naturreservaten är Rocksjön, Strömsberg, Kaxholmens lövskog och Häggebergs och Granbäcks lövskogar. För övriga reservat vänder du dig till länsstyrelsen.

PDF: Ansökan om dispens eller tillstånd från föreskrifter för kommunalt beslutade naturreservat Pdf, 157.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: