Arbetsmarknadsinsatser för dig som är 16-20 år

Här kan du som är ung och ska ta dig in på arbetsmarknaden och klara en egen försörjning läsa mer om vad det finns för insatser som riktar sig till dig.

Arbetsmarknadsavdelningen samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser. Målet är att stödja kommunens invånare till arbete eller studier. Enheten för unga är en del av arbetsmarknadsavdelningen som ansvarar för ungdomar 16-20 år. Uppdraget är att förebygga och motverka utanförskap genom att på olika sätt erbjuda stöd för att unga ska ha rätt förutsättningar att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning.

Gymnasieutbildning

erbjuds kostnadsfritt till alla ungdomar i Sverige och är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för din framtid.

Gymnasieutbildning

Feriepraktik

kan bli din första arbetslivserfarenhet. Under feriepraktiken ersätter du inte någon annan i arbetet, utan praktiken ska ses som kvalitetshöjare i verksamheten. Feriepraktiken riktar sig till ungdomar som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet eller årskurs 3 i gymnasiesärskolan.

Feriepraktik

Sommarjobb

vänder sig till ungdomar som är över 18 år och finns om alla möjliga områden. Du kan till exempel jobba inom vård och omsorg, förskola eller vaktmästeri. Sommarjobbet föregås av intervjuer och där erbjuds avtalsenliga löner.

Sommarjobb för dig som slutar gymnasiet i år eller förra året

Om du inte går på gymnasiet

För dig som inte går i gymnasiet så erbjuder kommunen olika insatser för att du ska komma tillbaka till skolan eller vidare i arbete. Det är arbetsmarknadsavdelningen som ansvarar för kommunens aktivitetsansvar (KAA). Exempel på insatser som du kan få hjälp med är studie- och yrkesvägledning, hitta alternativa skolformer eller praktikplatser, kontakter med myndigheter eller att skriva jobbansökningar.

Vi arbetar uppsökande mot alla ungdomar som är 16-20 år och inte går i gymnasiet så du kontaktas av kommunen och får ett erbjudande om insatser. Du kan även gå in på jonkoping.se/KAA och fylla i dina kontaktuppgifter om du vill att vi hör av oss till dig.

KAA, kommunens aktivitetsansvar

KONTAKT

Arbetsmarknadsavdelningen, Enheten för unga

Telefon: 036-10 51 70

E-post: efu@jonkoping.se

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 (våning 5), Jönköping

Senast granskad/publicerad: