Arbetsmarknadsinsatser för dig som är 16-24 år

Här kan du som är ung och ska ta dig in på arbetsmarknaden och klara en egen försörjning läsa mer om vad det finns för insatser som riktar sig till dig.

Ibland kan det vara svårt att hitta rätt väg som passar dig och dina behov.

Arbetsmarknadsavdelningen samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser. Målet är att stödja kommunens invånare till arbete eller studier. Enheten för unga är en del av arbetsmarknadsavdelningen som ansvarar för ungdomar 16-24 år. Uppdraget är att förebygga och motverka utanförskap genom att på olika sätt erbjuda stöd för att unga ska ta sig in på arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning.

För dig som är 16-20 år

Gymnasieutbildning

erbjuds kostnadsfritt till alla ungdomar i Sverige och är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för din framtid.

Gymnasieutbildning

Feriepraktik

kan bli din första arbetslivserfarenhet. Under feriepraktiken ersätter du inte någon annan i arbetet, utan praktiken ska ses som kvalitetshöjare i verksamheten. Feriepraktiken riktar sig till ungdomar som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet eller årskurs 3 i gymnasiesärskolan.

Feriepraktik

Sommarjobb

vänder sig till ungdomar som är över 18 år och finns om alla möjliga områden. Du kan till exempel jobba inom vård och omsorg, förskola eller vaktmästeri. Sommarjobbet föregås av intervjuer och där erbjuds avtalsenliga löner.

Sommarjobb för dig som slutar gymnasiet i år eller förra året

Om du inte går på gymnasiet

För dig som inte går i gymnasiet så erbjuder kommunen olika insatser för att du ska komma tillbaka till skolan eller vidare i arbete. Det är arbetsmarknadsavdelningen som ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Exempel på insatser som du kan få hjälp med är studie- och yrkesvägledning, hitta alternativa skolformer eller praktikplatser, kontakter med myndigheter eller att skriva jobbansökningar.

Vi arbetar uppsökande mot alla ungdomar som är 16-20 år och inte går i gymnasiet så du kontaktas av kommunen och får ett erbjudande om insatser. Du kan även gå in på jonkoping.se/KAA och fylla i dina kontaktuppgifter om du vill att vi hör av oss till dig.

KAA, kommunens aktivitetsansvar

För dig som är 19-24 år

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är den myndighet som har huvudansvaret för insatser till arbetslösa och har ett extra ansvar för dig som är ung står långt från arbetsmarknaden. På arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa om alla de insatser som kan erbjudas samt hur du registrerar dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknadsavdelningen, Enheten för unga

När det inte är möjligt med insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag kan de kommunala arbetsmarknadsinsatserna vara aktuella. Det kan handla om att du har avslutat gymnasiet men behöver mer stöd i din livssituation för att klara av att komma ut i arbete.

Det är arbetsmarknadsavdelningen tillsammans med socialförvaltningen som har ett särskilt ansvar för att erbjuda insatser till dig som är 19-25 år. Enheten för unga samverkar med socialförvaltningen och erbjuder ett förstärkt stöd med information, råd eller vård- och stödsamordning för ungdomar som uppbär försörjningsstöd.

Andra exempel på insatser som arbetsmarknadsavdelningen kan erbjuda dig är rådgivande samtal med en arbetskonsulent, förmedla kontakt med olika aktörer samt deltagande i olika informationsmöten och workshops som arrangeras på enheten för unga.

KONTAKT

Arbetsmarknadsavdelningen, Enheten för unga

Telefon: 036-10 51 70

E-post: efu@jonkoping.se

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 (våning 5), Jönköping

Senast granskad/publicerad: