Ansöka om insats och stöd till äldre

Här får du information om hur du ansöker om socialtjänstens insatser för äldre. Du kan ansöka via en biståndshandläggare eller direkt här på webben.

Det är dina individuella behov som avgör rätten till bistånd. Hos biståndshandläggaren får du information och vägledning om hur du ansöker och vilka insatser som finns. En insats kan till exempel vara hemtjänst, dagverksamhet, boende eller trygghetslarm.

Du kan söka en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller SoL Socialtjänstlagen (SoL).

Sök hjälp på ett enkelt sätt!

Du som är 65 år eller äldre och bor i Jönköpings kommun kan på ett enkelt sätt ansöka om hjälp med utan att behöva träffa en biståndshandläggare. Det gäller följande insatser:

  • städning, tvätt och inköp
  • post-, bank- och apoteksärenden
  • trygghetslarm
  • avlösning på korttidsenhet 

Ansökan skickas till socialtjänsten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov. Ansökningsformulären hittar du på sidan om den insats du ansöker om (se nedan). Om du vill ansöka via en blankett hör du av dig till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Utredning, bedömning och beslut

När du ansökt om insats genomförs en utredning där ditt behov utreds och bedöms av en handläggare. Utifrån din situation och dina behov beslutar handläggaren om vilken insats du kan få.
 
Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med det beslut du fått kan du överklaga.

Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare.

En handläggare hjälper dig gärna med att överklaga.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT