search
Sök
menu
Meny
Sök

Naturinventeringar

Här hittar du en del av de naturinventeringar som har gjorts de senaste åren.

På stadsbyggnadskontoret finns naturvårdsfunktionen för Jönköpings kommun. Vi utför och ger i uppdrag till konsulter att göra naturinventeringar av olika slag. Det är bra att ha kunskap om naturvärdena i kommunen!

Tips på några inventeringar vi har gjort de senaste åren:


 • Skyddsvärda mykorrhizasvampar på kommunens mark
 • Inventering av fladdermusfaunan vid fyra områden i Jönköpings kommun (2018, 2019)
 • Fladdermusinventering i Tabergsgruvan sker årligen (kommunen deltar)
 • Naturvärden i Strandängen, etapp 2, Flahult, Öxnehaga, Axamo (2016)
 • Fågelinventering i våtmarker (2015)
 • Grännabergets nyckelbiotoper och naturvärden (2015)
 • Fågelinventering av Huskvarnaån och Lillån (2014)
 • Insekter, kryptogamer och  svampar i Häggeberg – Granbäcks lövskogar (2013)
 • Insekter och lavar i Bondbergets naturreservat (2013)
 • Uttern i Jönköpings kommun (2012)
 • Fördjupad inventering av nyckelbiotoper på kommunens mark (2010-2013)
 • Inventering av skyddsvärda träd  i Jönköpings kommun (2008-2013)